Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář - Právní spory ve stavebnictví I.

Seminář - Právní spory ve stavebnictví I.

Seminář - Právní spory ve stavebnictví I.

přednášející: Dr. Josef Černohlávek, ÜRGE & ČERNOHLÁVEK, Praha 1

místo konání: Společenský sál, Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84

datum: 23.3.2023, 9.00 - 13.00 hodin

kontakt - Jana Jágrová, OK ČKAIT Karlovy Vary, 734 282 535, karlovyvary@ckait.cz

Program:

  • obecně o právních sporech ve stavebnictví
  • spory o zaplacení ceny díla
  • spory o zaplacení víceprací
  • spory vyplývající z čerpání bankovní záruky
  • spory o zaplacení smluvních pokut

 

Vložné: členové ČKAIT bezplatně, ostatní 800 Kč.

Akce je zařazena do projektu CŽV a je hodnocena 1 bodem.

Termín
Celková kapacita
80
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
2 0301136 Ing. Jiří Ševčík
3 0014896 Vladislav Šplíchal
4 0300178 Ing. Milan Mader
5 0301108 Pavlína Marková
6 0202149 Ing. Martin Mužík
7 1004749 Ing. Radoslav Molák
8 0300660 Ing. Zdeněk Kratochvíl
9 0300277 Ing. Viktor Churan
10 0301364 Ing. Václav Růžička
11 0301507 Ing. Jan Andreovský Ph.D.
12 0014907 Ing. arch. Michaela Málková
13 0300025 Ing. Jiří Lodr
14 0301505 Miroslav Mrázek
15 0301170 Emil Ečer
16 0301527 Miroslav Rojt
17 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
18 0402158 Petr Suchánek
19 0008617 Ing. Tomáš Žáček
20 0014891 Ing. Michal Vaňkát
21 0014029 Ing. Miroslav Cháb