Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŔ ZRUŠEN! HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy - terasy, těsnící manžety - pozor, změna místa konání

SEMINÁŔ ZRUŠEN! HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy - terasy, těsnící manžety - pozor, změna místa konání

Dne 23. 9. 2020 se uskuteční od 13.30 hod. seminář na téma "HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy - terasy, těsnící manžety" v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č. 5, Ostrava-Mariánské Hory, malý sál. Odborný garant Ing. Jaroslav Maňas, technický zástupce firmy.

Program semináře: Úvod a seznámení s výrobním programem HL Hutterer Lechner GmbH. Problematika těsnících manžet a stavebních prostupů spodní stavbou. Návaznost na povlakové izolace, bílé vany. Řešení odvodnění plochých střech a nouzových střešních vtoků dle ČSN 756760. Odvodnění zpevněných ploch - parkovací domy. Terasové a balkonové vtoky, atikové odtoky pro terasy do 30-50qm. Diskuze.

Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem. V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
0