Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Semináře BIM

Semináře BIM

Podzimní Semináře BIM - program v příloze
Praktické kurzy č. 2 -5: počítačová učebna SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice
Minimální počet 15 účastníků/ maximální počet 24 účastníků.
Termín: září-listopad 2020, den bude upřesněn později.

Cílem seminářů je příprava AO na nové požadavky související s digitalizací prostředí a změnami, které se promítnou do podmínek výkonu činnosti AO s důrazem na profese vyžadující autorizaci, poučení a motivovaní k rozvoji vlastních znalostí, prohloubení stávajících znalostí a seznámení se s praxí na všech úrovních.
Předpokládané úrovně znalostí posluchačů:

  • začátečník: má základní informace o BIM, ale zatím se s BIM prakticky nesetkal;
  • posluchač se základní znalostí: s BIM se setkal, zná pojmy, potřebuje však upřesnit, doplnit a formovat vědomosti;
  • uživatel BIM: v problematice se pohybuje, školení by prohloubilo znalosti, dopomohlo k osobnímu rozvoji a orientaci.

Kurzy budou doplněny o ukázky z praxe, popř. praktická cvičení.

20. 05. 2020