Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Setkání lídrů českého stavebnictví 2021

Setkání lídrů českého stavebnictví 2021

Setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů stavebních a developerských společností v České republice, které se bude konat živě formou online streamu.

Program:

 • Prezentace výsledků nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2021
 • NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - plán reforem a investic pro stavebnictví v České republice
 • Koncepce státního rozpočtu a zdroje pro financování klíčových investic
 • Klíčové investice v oblasti dopravní infrastruktury, zemědělství, kultury a dalších sektorů
 • Nové programové období ESIF - jakou podporu stavebnictví ze strany EU můžeme očekávat?
 • Nová legislativa na podporu rychlejší výstavby – Nový stavební zákon
 • Výstavba sociálního bydlení a další plánovaná výstavba v pozemním stavitelství
 • Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky pro budoucnost
 • Strategie a koncepce Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu postupující implementace digitalizace českého stavebnictví

Panel zvaných lídrů stavebnictví - výstavba budoucnosti a národní plán obnovy

 • Andrej BABIŠ, předseda vlády ČR
 • Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR
 • Karel HAVLÍČEK, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR
 • Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Richard BRABEC, ministr životního prostředí ČR
 • Anton BARCÍK, generální ředitel, Považská cementáreň Ladce
 • Tomáš KORANDA, předseda představenstva, HOCHTIEF a.s.
 • Radovan HRNČÍŘ, viceprezident, Česká asociace konzultačních inženýrů
 • Robert ŠPALEK, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Jiří NOUZA, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví


Panel zvaných lídrů privátních investic – urychlení výstavby v budoucnu

 • Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj ČR předseda, Svaz
 • Marcela PAVLOVÁ, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Miroslav ŽBÁNEK, primátor, statutární město Olomouc
 • Martin KUBA, hejtman Jihočeského kraje
 • Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek primátora hlavního města Prahy
 • Hana LANDOVÁ, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje, Hospodářská komora České republiky
 • Tomáš KADEŘÁBEK, ředitel, Asociace developerů České republiky
 • Jiří WEIS, obchodní a marketingový ředitel, HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.


Panel zvaných lidrů digitalizace českého stavebnictví – jak dál?

 • Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Karel HAVLÍČEK, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR
 • Jan KOUDELKA, náměstek pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Martin KUBA, hejtman Jihočeského kraje
 • Ondřej PROKOP, zastupitel, Hlavní město Praha, městská část Praha 11
 • Robert ŠPALEK, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Radek MÁTL, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Jiří SVOBODA, generální ředitel, Správa železnic
 • Ondřej NOVÁK, předseda představenstva, STRABAG a.s.

Účast zdarma. Registrujte se na: konference@ceec.eu

Termín