Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Setkání lídrů digitalizace 2022

Setkání lídrů digitalizace 2022

Setkání lídrů digitalizace v České republice. Diskuse vlády, klíčových představitelů veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví ČR. Ukázky již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů v oblasti budov, silnic, železnic a vodních toků.

Místo konání: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Datum konání: 6. 5. 2022 od 9:00

BARTOŠ Ivan, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR
SÍKELA Jozef, ministr průmyslu a obchodu ČR
KUPKA Martin, ministr dopravy ČR
ŠPALEK Robert, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
VOBODA Jiří, generální ředitel, Správa železnic
MÁTL Radek, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
HOŘELICA Zbyněk, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
ŽIVNŮSTKA Jiří, předseda představenstva, SUDOP Consulting and Information Technology a.s.
NOVÁK Ondřej, předseda představenstva, STRABAG a.s.
KOHOUT Miroslav, Country Manager, GRAITEC s.r.o.

Program:

 • Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky pro budoucnost – cíle v následujících letech
 • Koncepce jednotlivých ministerstev pro implementaci a digitalizaci českého stavebnictví
 • Strategie Ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci českého stavebnictví
 • Aktuální situace v oblasti digitalizace a probíhající konkrétní kroky na vládní úrovni – co se nyní děje a závazné stanovení termínů implementace
 • Jaké jsou připraveny prioritní velké investice pro BIM? Jsou úřady připraveny?
 • Praktické zkušenosti při implementaci BIM v projektech ŘSD a SŽ
 • Diskuse lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností
 • Rady pro úspěšný průběh implementace
 • Digitalizace povolovacích procesů a společný datový standard
 • Vazba BIM na Katastr a digitální technickou mapu
 • Informační model – jak investorovi usnadní práci ve fázi přípravy, realizace a provozu stavby
 • Praktické zkušenosti z realizovaných pilotních projektů
 • Aktuálně připravované a vypisované projekty v BIM – proč se nedaří vypisovat projekty ve slibovaném objemu a jak se situace bude vyvíjet do budoucna?

Více na https://www.ceec.eu/konference/setkani-lidru-digitalizace-2022/

Registrace na konference@ceec.eu

Termín