Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Shromáždění delegátů ČKAIT odloženo na 12. září 2020

Shromáždění delegátů ČKAIT odloženo na 12. září 2020

Na základě došlých odpovědí delegátů představenstvo rozhodlo Shromáždění delegátů ČKAIT odložit na 12. září 2020. Důvodem odložení bylo zjištění, že by Shromáždění bylo neusnášení schopné (z některých oblastí by přijeli jen dva, resp. tři zástupci), resp. by bylo těžké dodržet nařízení vlády.

30. 04. 2020