Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ŠIKMÉ STŘECHY – návrh, vady, poruchy, údržba - seminář

ŠIKMÉ STŘECHY – návrh, vady, poruchy, údržba - seminář

Přednášející: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., Ing. Jitka Víchová, Ing. Eva Hellerová, Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Anotace: Seminář je zaměřen na otázky týkající se vad, poruch a údržby šikmých střech. Probrány budou povinnosti prováděcích stavebních firem a vlastníků objektů z hlediska právních a navazujících předpisů, problematika návrhu, realizace a případných následných poruch a údržby šikmých střech. Samostatná část bude věnována spalinovým cestám – konstrukčním požadavkům a souvisejícím předpisům.

Program:

14.00 – 14.10    Zahájení, úvod do problematiky

Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec

se specializací střešní konstrukce a obvodové pláště budov

14.15 – 14.50    Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva

Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo

15.00 – 16.30    Vady šikmých (nejen) střech aneb „ Ani náročná údržba není nic platná, když je střecha od začátku špatná“

Ing. Eva Hellerová, soudní znalec, specializace střechy, střešní pláště

16.35 – 17.35    Spalinové cesty – funkční a konstrukční požadavky

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury

 

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Místo konání: Budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, posluchárna 1. patro

Datum konání: 3.11.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

  Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 03112021 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, bude Vám zasláno potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 20.10.2021

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
36
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 8
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012719 Ing. Roman Květoň
2 0007351 Ing. Petr Prýmek
3 0002129 Ing. Aleš Beran
4 0001103 Ing. Luboš Kotlář
5 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
6 0008236 Miloslav Koubík
7 0401307 Kateřina Ryvolová
8 0003515 Zdeněk Voska
9 0013537 Ing. Josef Dvořák
10 0007621 Ing. Libor Vykydal
11 0601374 Ing. Miloš Pokorný
12 0011032 Ing. Naďa Rosická
13 0004626 Ing. Zuzana Jeřichová
14 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
15 0011903 Ing. Jana Carvová
16 0100799 Ing. Jiří Bešta
17 0007696 Ing. Roman Kučera
18 0011517 Ing. Libor Marek
19 0004017 Ing. Božena Rusová
20 0002494 Ing. Pavel Sýkora
21 0002613 Jan Rod
22 1300938 Ing. Pavel Hanačík
23 0010498 Zdeněk Švejnoha
24 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
25 0008705 Ing. Vladimír Buchalcev
26 0006416 Ing. Jiří Mašek
27 0005778 Ing. Jan Narovec
28 1202319 Radek Hrbáček DiS.