Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Šikmé střechy - návrh, vady, poruchy, údržba - seminář - zrušen

Šikmé střechy - návrh, vady, poruchy, údržba - seminář - zrušen

Seminář je zrušen. Přednáška bude formou webináře. Přihlásit se můžete zde: https://www.ckait.cz/sikme-strechy-navrh-vady-poruchy-udrzba-webinar

Pořadatel: Informační centrum ČKAIT a OK Praha

Přednášející: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., Ing. Jitka Víchová, Ing. Eva Hellerová, Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.,

Anotace:  Seminář je zaměřen na otázky týkající se vad, poruch a údržby šikmých střech. Probrány budou povinnosti prováděcích stavebních firem a vlastníků objektů z hlediska právních a navazujících předpisů, problematika návrhu, realizace a případných následných poruch a údržby šikmých střech. Samostatná část bude věnována spalinovým cestám – konstrukčním požadavkům a souvisejícím předpisům.

Program:

14.00 – 14.10     Zahájení, úvod do problematiky

Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec

se specializací střešní konstrukce a obvodové pláště budov

14.15 – 14.50     Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva

Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo

15.00 – 16.30     Vady šikmých (nejen) střech  aneb „ Ani náročná údržba není nic platná, když je

střecha od začátku špatná“ Ing. Eva Hellerová, soudní znalec, specializace střechy, střešní pláště

16.35 – 17.33     Spalinové cesty – funkční a konstrukční požadavky Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze,

Fakulta architektury

Místo konání: Budova ČKAIT

Datum konání: 23.11.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.,
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská, tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

 

Termín
Celková kapacita
0