Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Skupinové zvýšené pojištění ČKAIT

Skupinové zvýšené pojištění ČKAIT

ČKAIT se na jednání představenstva (23. 11. 2023) rozhodla, že se o pojištění autorizovaných osob bude od 1.1.2024 starat sama prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti PM ČKAIT, s.r.o.

Od 1. 1. 2017 je možné uzavírat skupinové zvýšené pojištění na pojistnou částku 2 nebo 5 milionů Kč. Spuštěním tohoto zvýšeného skupinového pojištění vzniká časově neomezená možnost pro všechny autorizované osoby se k tomuto pojištění kdykoliv i v budoucnu přihlásit vyplněním tohoto registračního formuláře. Pokud chcete toto skupinové zvýšené pojištění využívat i pro krytí profesní odpovědnosti právnické osoby, je to možné pouze u právnických osob, kde příjem z autorizované činnosti nepřesahuje 2 mil. Kč. Pokud bude na Vaší straně zájem o toto skupinové zvýšené pojištění kontaktujte Ing. Petru Bartoníčkovou nebo Mgr. Jakuba Doležela, kde získáte všechny potřebné informace.

Pojistná částka 2 mil. Kč - pojistné 4.660,-Kč .
Pojistná částka 2 mil. Kč (vč. krytí činnosti energetického specialisty) – 4.960,-Kč

Pojistná částka 5 mil. Kč - pojistné 8.420,-Kč .
Pojistná částka 5 mil. Kč (vč. krytí činnosti energetického specialisty) – 9.020,-Kč
 

Ing. Petra Bartoníčková
GSM: 605 979 169
E-mail: pbartonickova@pmckait.cz

Mgr. Jakub Doležel
GSM: 605 972 572
E-mail: jdolezel@pmckait.cz

Pojišťovací komise ČKAIT