Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouva s HZS JMK uzavřena. Děkujeme všem, kteří přislíbili pomoc.

Smlouva s HZS JMK uzavřena. Děkujeme všem, kteří přislíbili pomoc.

OK Brno uzavřelo v lednu 2011 novou smlouvu s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje o účasti při řešení akutních situací při požárech, živelných pohromách a komplikovaných zásazích.

Děkujeme všem inženýrům a technikům, kteří reagovali na uveřejněnou výzvu a vyslovili souhlas s účastí. Seznam AO je v podobě dodatku součástí uzavřené dohody. Seznam osob je možno i nadále rozšiřovat, výzva tedy zůstává v platnosti.

Obracíme se na autorizované inženýry oborů

pozemní stavby

statika, dynamika staveb

mosty a inženýrské konstrukce

dopravní stavby

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

technika prostředí staveb

technologická zařízení staveb

požární ochrana

s dotazem a zdvořilou žádostí, zda jste ochotni být uvedeni na seznamu specialistů, kteří budou při takovýchto akutních situacích oslovováni ke spolupráci.

a) Autorizovaný inženýr oboru „pozemní stavby" při poskytování odborných porad a odborných stanovisek k okamžitému snížení škod na stavebních konstrukcích a materiálech ohrožených objektů.

b) Autorizovaný inženýr v oboru „statika, dynamika staveb“ při poskytování odborných stanovisek v souvislosti se statickými a dynamickými výpočty staveb a stavebních konstrukcí z hlediska bezpečnosti ohrožených a poškozených staveb pozemního stavitelství a návrhu okamžitých opatření k odstranění bezprostředního nebezpečí.

c) Autorizovaný inženýr v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ a „ dopravní stavby " při poskytování odborných stanovisek v souvislosti se statickými a dynamickými výpočty mostů, dopravních a inženýrských staveb z hlediska bezpečnosti ohrožených a poškozených staveb a návrhu okamžitých opatření k odstranění bezprostředního nebezpečí

d) Autorizovaný inženýr v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ při poskytování odborných stanovisek ke snížení průběhu a účinků povodně a k odstranění nebezpečí následků povodně. Dále při poskytování odborných stanovisek při odstraňování havarijních stavů na stavbách a zařízeních pro zásobování obyvatelstva vodou a na stavbách a zařízeních pro čištění odpadních vod.

e) Autorizovaný inženýr a Autorizovaný technik v oboru „technika prostředí staveb“ při poskytování odborných stanovisek k odstranění havarijních stavů na technických zařízeních budov a odstranění bezprostředního nebezpečí (plyn, voda, kanalizace, elektro, výtahy a další).

f) Autorizovaný inženýr oboru „ technologická zařízení staveb“ při poskytování odborných stanovisek k odstranění havarijních stavů technologických zařízení průmyslové výstavby a odstranění bezprostředního nebezpečí.

g) Autorizovaný inženýr a Autorizovaný technik specializace (oboru) „požární ochrana“ při poskytování odborných stanovisek ke zmírnění průběhu požáru a jeho dopadu na stavební konstrukce a osoby.

Svůj zájem a předběžný souhlas sdělte, prosím, telefonicky nebo e-mailem brněnské kanceláři ČKAIT

tel 545574310; e-mail: brno@ckait.cz

05. 11. 2010