Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouvy ve výstavbě, jejich uzavírání a plnění - seminář

Smlouvy ve výstavbě, jejich uzavírání a plnění - seminář

Přednášející: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Anotace: Specifika smluv ve výstavbě, základní obsahové náležitosti smlouvy o dílo, postup uzavírání a zkušenosti s novou právní úpravou, využití obchodních podmínek, změny smlouvy, vícepráce, subdodavatelé a jejich účast na díle, dokončení díla, nebezpečí škody na díle, vlastnictví stavby, odpovědnost za porušení převzatých povinností

Program: Přednáška 4 hodiny včetně diskuse v každém programovém bloku

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 14.2.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 14022023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete, nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0701522 Pavel Rykr
2 0014947 Ing. Štěpán Kymla
3 0013723 Ing. Martin Krupička
4 0012581 Ing. Pavel Oplíštil