Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouvy ve výstavbě, jejich uzavírání a plnění - webinář

Smlouvy ve výstavbě, jejich uzavírání a plnění - webinář

Přednášející: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Anotace:  Přednáška poskytne komplexní pohled na uzavírání a plnění smluv ve výstavbě se zaměřením na smlouvu o dílo. Výklad se zaměří na specifika této smlouvy a jejího plnění včetně případných změn smlouvy, na novinky, které přinesla soudní judikatura řešící sporné otázky vyvolané smluvní praxí, jakož i na důsledky porušení převzatých povinností jednotlivými účastníky výstavby.  

Program:  Specifika smluv ve výstavbě, základní obsahové náležitosti smlouvy o dílo, postup uzavírání a zkušenosti s novou právní úpravou, využití obchodních podmínek, změny smlouvy, vícepráce, subdodavatelé a jejich účast na díle, dokončení díla, nebezpečí škody na díle, vlastnictví stavby, odpovědnost za porušení převzatých povinností

Místo konání: online

Datum konání: 10.5.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 10052021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 6.5.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000641 Ing. Jana Hejnalová
2 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
3 0012936 Ing. Ondřej Uhlarik
4 0013903 Ing. David Harant
5 0101168 Martin Kolouch
6 0201771 Michaela Matoušíková
7 0002810 Ing. Ivan Rudiš
8 1102057 Ing. Roman Vitásek
9 0003257 Ing. Magda Piroutková
10 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
11 1102483 Ing. Michal Valoušek
12 0700993 Ing. Zdeněk Mládek
13 0009541 Ing. Karel Kozel
14 0501430 Ing. Jan Müller
15 1102620 Ing. Petr Lindovský Ph.D.
16 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
17 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
18 1006236 Ing. Martin Fric
19 0013045 Ing. David Mareček
20 1003425 Ing. Petr Kadič
21 1101462 Roman Otisk
22 1200656 Alois Večeřa
23 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
24 0007455 Ing. Martin Vinš
25 0014335 Ing. Pavel Sittek
26 0402185 Pavel Šnejdar
27 0402185 Pavel Šnejdar
28 1006059 Ing. Jiří Štverák
29 1001908 Ing. Eva Janáčková
30 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
31 1400464 Ing. Rudolf Pešta
32 1300052 Ing. Petr Koukolíček
33 0008667 Ing. Jan Havlíček
34 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
35 0012769 Ing. Prokop Galatík
36 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
37 0501368 Ing. Věra Vanerová
38 0602426 Petr Kolínský
39 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
40 1104209 Ing. Jiří Winkler
41 0200840 Ing. Jan Černý
42 1005107 Ing. Roman Čadeni
43 0013162 Ing. Vladimír Pekár
44 1200470 Ing. Josef Špalt
45 1302110 Ing. Tomáš Kročil
46 0202082 Ing. Vít Pospíšil
47 1003416 Ing. Petr Ovčáček
48 1002627 Ing. Ladislav Konečný
49 0201786 Zdeněk Vodák
50 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
51 1104100 Ing. Jiří Němec
52 0401779 Ing. Petr Novák
53 0013390 Ing. Ondřej Machek
54 1004419 Ing. Roman Komosný
55 0007518 Ing. Petr Malina
56 1003937 Milan Vojtek
57 1007112 Ing. Ondřej Vlach
58 0014486 Ing. Michal Netík
59 0012716 Tomáš Křepela
60 1006573 Ing. Jakub Holásek
61 0013455 Bc. Petr Šmejkal
62 0010265 Ing. Jan Gajzler
63 1006574 Ing. Tomáš Holásek
64 0300897 Ing. Michal Dufek
65 0014624 Pavel Zuska
66 1400665 Tomáš Tesař
67 1007099 Ing. Jakub Král
68 0202280 Milan Krbec
69 1005028 Jaroslav Koláček
70 0011262 Bc. Petr Ševid
71 0700857 Ing. Miroslav Kratochvíl
72 0402336 Tomáš Holan
73 0014326 Ing. Petr Holan
74 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
75 0300739 Ing. Zdeněk Pavlas
76 1201301 Dan Katzer
77 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
78 0013620 Ing. Petr Jeřábek
79 1300829 Ing. Antonín Sigmund
80 0401307 Kateřina Ryvolová
81 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
82 1004089 Ing. Otakar Mikulka
83 0300902 Ing. Jana Řezníková
84 0012812 Ing. Jakub Stejskal
85 0201919 Miroslav Valenta
86 0006584 Ing. Roman Neuhort
87 0014536 Ing. Martin Valášek
88 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
89 0011738 Bc. Pavel Kerber
90 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
91 0011007 Ing. Martin Laub
92 0014113 Ing. Vladimír Vayhel
93 1005283 Ing. Ruben Pippal
94 0700372 Bohumil Hanousek
95 1006468 Ing. Denisa Hrubá
96 1004576 Ing. Karel Škára
97 1005680 Ing. Karel Vlček
98 0602324 Ing. Jiří Havrda
99 0002219 Ing. Petr Barák
100 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
101 0014558 Ing. Jan Macura
102 1005671 Ing. Jakub Kapsa
103 1103912 Ing. Květoslav Urbančík
104 0602590 Martin Toms
105 0009978 Ing. Ivan Tomášek
106 0101559 Ing. Radek Falář
107 0012642 Ing. Vladislav John
108 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
109 1006390 Tomáš Stehlík
110 1006746 Jiří Hammerle
111 0101137 Ing. Pavel Jakeš
112 1104352 Ing. David Niklasch
113 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
114 0700347 Ing. Karel Vrbický
115 0009997 Ing. Jiří Bureš
116 1104031 Ivo Bůžek
117 0013058 Marcel Chobodydes
118 1104004 Ing. Ilja Nikolov
119 1007012 Ing. Viliam Šoltýs
120 0601393 Zbyněk Černý
121 0011272 Ing. Patrik Vlk
122 0401526 Ing.Mgr. David Jedinák
123 0201768 Ing. Josef Tupý
124 1102842 Ing. Ivo Swaczyna
125 1003448 Ing. Miroslav Němčák
126 0102276 Ing. Karel Štádlík
127 1007057 Ing. Stanislav Bohůn
128 0501357 Ing. Pavel Sůva
129 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
130 1002949 Ing. Antonín Pokorný
131 1004732 Ing. Monika Škutová
132 1006385 Ing. Ivana Bartošová
133 1002522 Ing. Zbyněk Holátko
134 0202043 Ing. Václav Bohatý
135 0010790 Ing. Petr Kolouch
136 0402360 Ing. Jan Chlupsa
137 0013789 Ing. Miloslav Polášek
138 1101748 Josef Zahel
139 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
140 0401983 Petra Nekolová
141 0102379 Radek Veselý
142 1301537 Ing. Karel Vítek
143 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
144 3000209 Mgr.inž. Andrzej Szalbót
145 0012435 Jaromír Štursa
146 1101121 Ing. Richard Žák
147 0202361 Ing. Ivo Paulus
148 1001444 Ing. Jan Heralecký
149 0601467 Ing. Jiří Burda
150 1400246 Martin Ambroz
151 0102084 Milan Tůma
152 0007076 Ing. Stanislav Líbal
153 0010791 Ing. Jiří Kasner
154 1006154 Mario Pakes
155 0006751 Ing. Roman Sedláček
156 0008166 Ing. Miroslav Lán
157 0009688 Ing. Jiří Sudík
158 0012991 Ing. Michal Čížek
159 1007046 Ing. Tomáš Machač
160 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
161 0402571 Jan Čapek
162 0014471 Ing. Jan Kutálek
163 0012747 Petr Pětioký
164 0012164 Lubomír Mrštný
165 0006740 Ing. Michaela Šteigerová
166 0014282 David Novotný
167 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
168 0010933 Ing. Ivana Fialová
169 1302001 Ing. Marek Jakub Řezáč
170 0010854 Ing. Jan Uher
171 0003338 Ing. Václav Eiselt
172 0011572 Ing. Milan Vávra
173 0010767 Ing. Marián Múdry
174 0009957 Martin Marek
175 0005894 Ing. Dagmar Černá
176 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
177 0013739 Ing. Pavel Hájek
178 0202301 Ing. Jan Bihary
179 0012466 Jakub Kosina
180 1005195 David Novák
181 0008529 Ing. Jaroslav Kalina
182 1004279 Ing. Martin Vacek
183 0005101 Ing. Petr Holoubek
184 0012101 Ing. Ondřej Sobotka
185 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
186 0010672 Ing. Petr Košan
187 0002786 Ing. Jaromír Kazda
188 0401805 Radek Doskočil
189 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
190 0012974 Ing. Václav Augusta
191 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
192 1003401 Ing. Michal Gregor
193 0602816 Ing. Josef Neubauer
194 0002049 Jiří Bretšnajdr
195 1301425 Ing. Radek Bartošík