Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy ve výstavbě - webinář

Smluvní vztahy ve výstavbě - webinář

PROGRAM:

  1. Právní skutečnosti - forma úkonů (smlouva ústní x písemná, forma změny smlouvy), neplatnost úkonů,  promlčení
  2. Relativní majetková práva - vznik, změny, zánik závazků - uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
  3. Závazky z právních jednání - přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy
  4. Závazky z deliktů - náhrada škody, bezdůvodné obohacení
  5. Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení - podstata uzavření

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 24. 10. 2022 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 21. 10. 2022 v 15:00 hodin.

Termín
Celková kapacita
83
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012103 Ing. Monika Najmanová
2 1006424 Ing. Jiří Kopecký
3 0009880 Ing. Štěpán Horáček
4 1007038 Ing. Dušan Hradil
5 0010933 Ing. Ivana Fialová
6 1400269 Ing. Petr Nekovář
7 0012564 Michal Beneš DiS.
8 0014400 Bc. Pavel Čejka
9 1005504 Ing. Tomáš Černý
10 1006481 Ing. Jiří Kalánek
11 0009541 Ing. Karel Kozel
12 0014427 Ing. Radek Čížek
13 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
14 0013390 Ing. Ondřej Machek
15 1003818 Ing. Jiří Kolínský
16 0201204 Ing. Miroslav Duchek
17 0014052 Ing. Aleš Pražák
18 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
19 0202006 Zdeněk Nový
20 0000641 Ing. Jana Hejnalová
21 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
22 0202149 Ing. Martin Mužík
23 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
24 1300638 Ing. Oldřich Sobek
25 0700876 Ing. Petr Novotný Ph.D., MBA
26 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
27 0014156 Ing. Petr Hofman
28 1101748 Josef Zahel
29 1103265 Ivo Matula
30 1101000 Ing. Petr Lyko
31 0008451 Ing. Jiří Plichta
32 1103714 Ing. Petr Blažek
33 3000318 Ing. Peter Staš
34 0010699 Tomáš Pilík DiS.
35 0400963 Ing. Antonín Wachtel
36 0014536 Ing. Martin Valášek
37 1006611 Jakub Sladkovský
38 0015007 Tereza Macejková
39 1104336 Ing. Lukáš Harach
40 1201653 Ing. Jaroslav Svoboda
41 1104201 Ing. Karel Oubělický
42 1000724 Ing. Igor Smola
43 0014655 Jan Čurda DiS.
44 0012059 Ing. Vít Dolejší
45 0402629 Jan Helis
46 0401609 Vladimír Drvota
47 0401521 Ing. Michal Rys
48 0402582 Václav Jareš
49 0402584 Martin Lacina DiS.
50 0401841 Ing. Tomáš Vrátil
51 0400005 Ing. Martin Mandík
52 0402096 Petr Hanzl
53 0400382 Miroslav Kareš
54 0401469 Ing. Zdislav Mazur
55 0402294 Pavel Jílek
56 0402574 Martin Znojemský
57 0402222 Ing. Jakub Hejtman
58 0402626 Ing. Zdeněk Smrž
59 0400864 Ing. Karel Pabišta
60 0401802 Bc. Pavel Princ
61 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
62 0402187 Václav Sklenář
63 0402107 Ing. Petra Kučerová
64 0401073 Ing. Bohumil Pokorný
65 0401086 Jiří Ihnaťuk
66 0400436 Ing. Jiří Rous
67 0402542 Zdeněk Vlček
68 0601881 Ing. Libor Žilka
69 0300501 Ing. František Pospíšil
70 0400989 Jan Dušek
71 0402567 Roman Molnár
72 1201746 Ing. Martin Černý
73 0402333 Ing. Lukáš Procházka
74 0402527 Filip Kollár DiS.
75 0402499 Miroslav Gintner
76 0010849 Vratislav Žitný
77 0014005 Ing. Renata Kristianová
78 0402175 Petr Machava
79 0400944 Ing. Ladislav Karfilát
80 1103773 Petr Noháček
81 0013453 Daniel Kolář
82 0011331 Jiří Růžička
83 0005894 Ing. Dagmar Černá