Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy ve výstavbě – webinář

Smluvní vztahy ve výstavbě – webinář

Právní skutečnosti, majetková práva, závazky z právních jednání, závazky z deliktů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní povolení a stavební povolení.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Právní skutečnosti – forma úkonů (smlouva ústní x písemná, forma změny smlouvy), neplatnost úkonů, promlčení;
  • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv;
  • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy;
  • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení;
  • Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení – podstata, proces uzavření.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
6. 2. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3–4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 3. 2. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302348 Ing. Marek Lukács
2 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
3 1202442 Ing. Petr Lenoch
4 0009703 Bc. Michal Tolar
5 0701581 Lenka Straková
6 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
7 0012277 Ing. Jan Čiviš
8 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
9 1400329 Ing. Petr Satorie
10 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
11 0201753 Bohdan Pokorný
12 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
13 0012062 Milan Valeš
14 1103466 Ing. Ivan Kudra
15 1103566 Karel Beneš
16 0013390 Ing. Ondřej Machek
17 0014010 Ing. Pavel Kroc
18 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
19 1004081 Ing. Martin Hlavoň
20 1302454 Pavlína Zedková
21 0012608 Ing. Marian Halabuk
22 0010933 Ing. Ivana Fialová
23 1202049 Ing. Vladimír Hirt
24 0003224 Eva Jakubková
25 0301537 Ing. Miroslav Končík
26 0402429 Jan Březina
27 0012699 Miloš Anděl
28 0007645 Ing. Miloš Král
29 1400208 Jan Částka
30 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
31 1103822 Ing. František Čech
32 1400562 Petr Kukla
33 1202340 Ing. Jan Šmída
34 1301537 Ing. Karel Vítek
35 1103966 Ing. Martin Kubečka
36 0009541 Ing. Karel Kozel
37 1104377 Ing. Adam Řeháček
38 0401022 Jiří Buneš
39 0013114 Daniel Kučera
40 0012572 Jan Fassmann
41 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
42 0402631 Ing. Filip Strasser
43 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
44 0014651 Martin Tkáč
45 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
46 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
47 1100207 Ing. Jan Blažík
48 1101462 Roman Otisk
49 1103378 Ing. Ondřej Bojko
50 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
51 0011092 Ing. Viktor Remiš
52 0015060 Ing. Martin Padevět
53 0601500 Ing. Jiří Viesner
54 1201150 Ing. Milan Marcinov
55 0701630 Pavel Pilař
56 1400772 Tomáš Žoudlík
57 1301920 Miroslav Matějka
58 1104256 Václav Veselík
59 0003747 Ing. Antonín Fara
60 1004931 Ing. Martin Mráz
61 0014495 Lukáš Drmota
62 1006816 Ing. David Tejkal
63 1200470 Ing. Josef Špalt
64 0402439 Šárka Jonová DiS.
65 1400269 Ing. Petr Nekovář
66 1301490 Ing. Jiří Sýnek
67 0100031 Ing. Jan Kocmich
68 1202134 Ing. Jaroslav Málek
69 1302492 Ing. Zdeněk Starý
70 1007409 Ing. Denisa Djordjevićová
71 0102364 Martin Tůma DiS.
72 0501440 Bc. Tomáš Polcar
73 0501476 Michal Spurný
74 0013680 Ing. Jan Jacko
75 1102352 Barbora Kysučanová
76 1201251 Ing. Luděk Cekr
77 0011828 Ing. Ondřej Barcal
78 1004285 Ing. Tomáš Prokop
79 0402615 Ing. Filip Kail
80 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
81 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
82 1002502 Ing. Hynek Grünwald
83 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
84 1006359 Ing. Pavel Uher
85 1102442 Ing. Zdeněk Polach
86 1101748 Josef Zahel
87 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
88 1301157 Jan Čop
89 0014719 Ing. Radek Kopecký
90 1102894 Ing. Tomáš Derka
91 1003618 Ing. Ivan Kučera
92 1006942 Ing. Milan Štantejský
93 1102431 Ing. Pavla Štábová
94 1007418 Ing. Ondřej Kaláb
95 1301915 Ing. Michal Rozkošný
96 1000392 Ing. Miloš Černý
97 0101904 Ing. Ladislav Váňa
98 1006253 Ing. Jakub Mašek
99 0001041 Ing. Josef Jakoubek
100 0401314 Ing. Pavel Štětka
101 1003185 Ing. Marcela Hobzová
102 1006574 Ing. Tomáš Holásek
103 0701597 Ing. Vladimír Král
104 0012594 Ing. Jiří Bauer
105 0602504 Ing. Martin Hynek
106 0601963 Ing. Radek Adam
107 1102511 Ing. Zbyněk Volf
108 0202019 Ing. Jan Cikán
109 0701019 Ing. Viktor Lutera
110 0102231 Libor Hejpetr