Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy - webinář

Smluvní vztahy - webinář

ANOTACE: Právní skutečnosti, majetková práva, závazky z právních jednání, závazky z deliktů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní povolení a stavební povolení.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Právní skutečnosti – forma úkonů (smlouva ústní x písemná, forma změny smlouvy), neplatnost úkonů, promlčení
  • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
  • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy
  • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
  • Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení – podstata, proces uzavření

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
09. 11. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 06. 11. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
155
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
2 1004067 Ing. Hana Bubeníková
3 1400269 Ing. Petr Nekovář
4 0001853 Ing. Miroslav Hubka
5 0010933 Ing. Ivana Fialová
6 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
7 1003005 Ing. Petr Zukal
8 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
9 0005799 Ing. Tomáš Doležal
10 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
11 0013600 Ing. Jan Němejc
12 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
13 1006834 Mgr. Petr Bláha
14 0000641 Ing. Jana Hejnalová
15 0008816 Ing. Mario Gerö
16 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
17 0009246 Ing. Petr Jangl
18 0102309 Ing. Věra Slunečková
19 0005898 Martin Skřivánek
20 0008209 Ing. Jana Břicháčová
21 0010767 Ing. Marián Múdry
22 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
23 0013219 Ing. Mária Vaňková
24 0006601 Ing. Vratislav Dočkalík
25 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
26 0200840 Ing. Jan Černý
27 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
28 0300875 Ing. Luboš Kadaně
29 0014456 Ing. Kateřina Burešová
30 0012103 Ing. Monika Najmanová
31 1002627 Ing. Ladislav Konečný
32 1103338 Ing. Ivo Masárech
33 0301186 Jana Kožíšková
34 1100207 Ing. Jan Blažík
35 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
36 0700579 Ing. Pavel Slezák
37 1103633 Bc. Pavel Němčanský
38 0014285 Ing. Vladimír Mojský
39 0402360 Ing. Jan Chlupsa
40 0601874 Jaromír Bubeníček
41 0013555 Ing. David Dvořáček
42 1005944 Ing. Martin Jaroš
43 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
44 1104103 Ing. Radek Kreisl
45 1302374 Bc. Oto Bachůrek
46 0010265 Ing. Jan Gajzler
47 1006359 Ing. Pavel Uher
48 1102703 Milan Svoboda
49 1102294 Ing. Ivana Pavlisková
50 1004358 Ing. Pavel Marek
51 0701582 Ing. Pavel Kurka
52 0014118 Ing. Václav Jezbera
53 1006576 Ing. Pavel Křepela
54 0602395 Ing. Martina Konášová
55 1006873 Ing. Alojz Papp
56 0700356 Ing. Zdeněk Pavlík
57 0009871 Lucie Klímová
58 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
59 1104162 Ing. Daniela Trnková
60 1103077 Ing. Kateřina Niklová
61 1001464 Ing. Hana Rusková
62 1003088 Ing. Jiří Matoušek
63 1004909 Ing. Radim Drápal
64 1104324 Ing. Roman Wilkonský
65 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
66 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
67 1102643 Vratislav Bajgar
68 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
69 0013959 Vladislav Vondra
70 0006471 Ing. Ota Kárník
71 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
72 1006579 Ing. Petr Vedra
73 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
74 0013045 Ing. David Mareček
75 0600389 Petr Bártík
76 4000224 Ing. Anton Čačo
77 1003944 David Hruška
78 0003257 Ing. Magda Piroutková
79 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
80 0014233 Vojtěch Brázda
81 0102609 Ing. Jan Krlín
82 0202019 Ing. Jan Cikán
83 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
84 1101748 Josef Zahel
85 0012797 Ing. Libor Kouřík
86 0602009 Ing. Tomáš Feygl
87 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
88 1101904 Ing. Stanislav Wilczek
89 0400893 Ing. Jaroslav Rataj
90 1300003 Ing. Petr Chytil
91 0005881 Ing. Richard Motyčka
92 0005276 Tomáš Boukal
93 1201831 Ing. Dušan Gadas
94 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
95 0701630 Pavel Pilař
96 0600782 Ing. Miloš Martinec
97 0013993 Ing. arch. Jiří Škrábek
98 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
99 0011693 Ing. Antonín Novák
100 1201593 Ing. Ivo Vzatek
101 0601868 Pavel Koutný
102 0008508 Ing. Martin Kolář
103 0006941 Ing. Jaroslav Čech
104 0014426 Ing. Jakub Strnad
105 1003048 Ing. Marie Žaloudková
106 0301507 Ing. Jan Andreovský Ph.D.
107 1104194 Ing. Jiří Havlíček
108 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
109 1301489 Ing. Robert Vráblík
110 3000292 Ing. Juraj Štrbák
111 0402070 Lukáš Benda
112 3000108 Ing. Richard Gábor
113 1001466 Ing. Šárka Prachařová
114 0300692 Alena Lehečková
115 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
116 1102442 Ing. Zdeněk Polach
117 1005252 Bc. Marek Gerec
118 0401388 Ing. Pavel Vrba
119 0013494 Ing. Petr Mach
120 1006820 Ing. Martin Kužela
121 0401800 Ing. Jan Jirásek
122 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
123 0602730 Ing. Barbora Adámková
124 1005023 Ing. Petr Hajduk
125 0006802 Ing. Petr Pavlíček
126 0101168 Martin Kolouch
127 1301072 Ing. Libor Tkáč
128 0003224 Eva Jakubková
129 0007076 Ing. Stanislav Líbal
130 1201311 Ing. Klára Dvořáková
131 1003636 Ing. Vladimír Fouček
132 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
133 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
134 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
135 0701401 Ing. Martin Šindelář
136 1302415 Jaromír Šašinka
137 0008931 Josef Brejl
138 1005835 Ing. Miroslav Palacka
139 1200720 Ing. Miroslav Novák
140 1103054 Ing. Petr Krajčí
141 1001859 Ing. Vladimír Holič
142 1101637 Jana Štvrtňová
143 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
144 0011718 Ing. Pavel Kutheil
145 0100929 Petr Jeroušek
146 0006876 Ing. Radek Husák
147 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
148 1400701 Ing. Jiří Nahodil
149 0013919 Ing. Petr Pospíšil
150 1103064 Ing. Radek Lipowski
151 1302295 Stanislav Jurášek
152 0002103 Ing. Miroslav Paták
153 0602614 Jiří Grešák
154 0010790 Ing. Petr Kolouch
155 0101211 Ing. Iva Kálalová
156 0012795 Ing. Jiří Drbohlav