Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy - zrušeno

Smluvní vztahy - zrušeno

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "SMLUVNÍ VZTAHY", který se koná dne 1.6.2020 od 9:30 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno.
Přednášející: JUDr. Eva KUZMOVÁ

Program semináře:
1) právní skutečnosti - forma úkonů (smlovua ústní x písemná, forma změny smlouvy), neplatnost úkonů, promlčení
2) relativní majetková práva - vznik, změny, zánik závazků - uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv)
3) závazky z právních jednání - přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy
4) závazky z deliktů - náhrada škody, bezdůvodné obohacení
5) veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení - podstata uzavření

Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
60
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 42
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402230 Ing. Luděk Sahulka
2 1400628 Ing. Ivan Pečinka
3 0400328 Ing. Milouš Janik
4 0402090 Vojtěch Fabián
5 0400138 Ing. Jiří Zima
6 0401477 Ing. Jitka Šaldová
7 0401151 Jiří Procházka
8 0401319 Václav Hrstka
9 0400869 Ing. Antonín Semín
10 0401944 Daniel Přibyl
11 0402242 Tomáš Rezek
12 0401778 Ing. Zdeněk Urban
13 0402106 Martin Harmach
14 0400412 Ing. Robert Gennert
15 0400689 Ing. Pavel Vomáčka
16 0400594 Karel Prosný
17 0401410 Ing. Petr Hajdina
18 0401406 Ing. Pravoslav Hrnčíř