Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smutná zpráva

Smutná zpráva

Oznamujeme všem, že naše řady opustili tito významní členové OK ČKAIT Ústí nad Labem:

Dne 10.10. 2013 zemřel Ing. Jiří Koudelka – 0000018, člen ustavujícího výboru ČKAIT v roce 1992 a dlouholetý místopředseda DR ČKAIT.

Dne 11.10. 2013 náhle zemřel Ing. Josef Ouvín 0401128, člen výboru OK ČKAIT od roku 1998.

17. 10. 2013