Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Současné problémy technologie vozovek - seminář

Současné problémy technologie vozovek - seminář

Současné problémy technologie vozovek a nejčastější chyby při navrhování a výstavbě vozovek - seminář

ANOTACE A PROGRAM:
Školení je zaměřeno na shrnutí některých aktuálních problémů, které způsobují investorům, projektantům i zhotovitelům často zbytečné komplikace.

Seminář je zaměřen na problémy při posuzování shody nakupovaného kameniva, využívání recyklovaných materiálů, všeobecné podceňování kvality podkladních vrstev a projekční chyby při navrhování vozovek, zejména při posuzování únosnosti podloží. Dalším tématerm jsou problémy při zadávání a provádění diagnostického průzkumu vozovek za účelem návrhu jejich opravy a seznámení s návrhem revize TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Jan Zajíček, APT Servis

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

MÍSTO KONÁNÍ: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o., Winstona Churchilla 3, Ústí nad Labem

TERMÍN KONÁNÍ: 10. 11. 2022 od 13:00 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 09.11.2022 v 15:00 hodin.

Termín
Celková kapacita
90
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402568 Ing. Jiří Henych
2 0402375 Ing. Lukáš Černý
3 0402652 Bc. Josef Jančík
4 0401558 Ing. Martin David
5 0401760 Ing. Šárka Pelcová
6 0400406 Ing. Josef Adamčík
7 0400833 Ivan Hora
8 0400823 RSDr. Jozef Servista
9 0400005 Ing. Martin Mandík
10 0401855 Ing. Michal Urbanský
11 0401151 Jiří Procházka
12 0400086 Rudolf Habásko
13 0401418 Radan Šum
14 0402565 Jiří Martínek
15 0400043 Ing. Petr Urban
16 0501249 Michal Uhlíř
17 0402527 Filip Kollár DiS.
18 0402451 Petr Kapic
19 0402324 Milan Pečarka
20 0402626 Ing. Zdeněk Smrž
21 0402624 Petr Šum DiS.
22 0402306 Ing. Milan Bondar
23 0402301 František Friš
24 0401718 Ing. Adam Sinevič
25 0401430 Petr Hajný