Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Současné problémy technologie vozovek - seminář zrušen

Současné problémy technologie vozovek - seminář zrušen

ZRUŠENO s ohledem na četnost již realizovaných webinářů ČKAIT na stejné téma.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005927 Ing. Stanislava Směšná
2 0301382 Bc. Zdeněk Sopr