Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Soutěž MPO: Přeměna odpadů na zdroje – výzva

Soutěž MPO: Přeměna odpadů na zdroje – výzva

MPO vyhlásilo již 4. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“.
Cílem soutěže je osvěta podnikatelských subjektů i občanské veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství, získávání příkladů dobré praxe a jejich šíření, a to za účelem podpory přechodu České republiky k cirkulární ekonomice/oběhovému hospodářství.

Soutěžit lze v 7 kategoriích určených pro podnikatelské výrobní subjekty, stavební společnosti, organizace veřejné správy (obce, města, kraje apod.), žáky a studenty všech typů škol a další subjekty (svazy, asociace, spolky, NNO), které mají zajímavé projekty či činnosti podporující oběhové hospodářství.

Veškeré informace o soutěži včetně přihlašovacího formuláře jsou uvedeny na www.druhotnasurovina.cz. Informační leták k výzvě naleznete také v příloze.
 


Projekty lze hlásit do 15. 4. 2020.