Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Soutěž - Stavba Ústeckého kraje 2021

Soutěž - Stavba Ústeckého kraje 2021

Okresní Hospodářská komora v Litoměřicích vyhlašuje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje za odborné garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve spolupráci s reklamním partnerem Lafarge a mediálním partnerem Časopisem Stavebnictví 9. ročník soutěžní přehlídky "STAVBA ÚSTECKÉHO KRAJE 2021".

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejkvalitnější stavbu, reprezentující kulturu stavitelského umění v Ústeckém kraji v časovém rozmezí leden 2019 až prosinec 2020 a podpořit tak zájem rozhodujících investorů na vytváření staveb, odpovídajících svojí kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti a tím povznést stavební kulturu regionu. Účelem soutěžní přehlídky je rovněž vytvořit a udržet tradici v udělování titulu, a to pro příště vždy za období dvou let. Vyhlašovatel tak chce zdůraznit význam společenských změn v našem státu, které vytvořily svobodné prostředí pro rozvoj investorských záměrů, architektonické tvorby a dodavatelských možností.

Konečným datem pro přijímání přihlášek do soutěže je pátek 19.11.2021 do 12:00 hodin.

14. 10. 2021