Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Specifické podmínky projektů v památkových zónách a rezervacích - seminář

Specifické podmínky projektů v památkových zónách a rezervacích

Termín konání:
08.02.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Při projektování staveb, rekonstrukcí či dalších zásahů v prostředí s plošnou památkovou ochranu jsou vyžadovány některé zvláštní požadavky, vyplývající jednak z Památkového zákona, jednak ze souvisejících vyhlášek a metodických předpisů státní památkové péče.  Tématem přednášky bude komentář k těmto podmínkám a důležitým zásadám, které je třeba či žádoucí dodržet.

Program:
  1. Základní východiska památkové ochrany, souhrn legislativy a metodických materiálů.
  2. Souhrn obecných i speciálních doporučení pro projektování staveb v památkových zónách a rezervacích.
  3. Případové studie k tématu.
Přednášející:

Ing. arch. Ondřej Šefců

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 08022024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0002752 Ing. Maria Raitová
2 1302066 František Hruboň
3 0005446 Ladislav Novotný
4 0014015 Ing. Matěj Steiner
5 0005631 Vilém Novák
6 0011006 Bohumil Kopřiva
7 0009880 Ing. Štěpán Horáček
8 0000223 Ing. Stanislav Marek
9 0013967 Ing. Martin Míšek
10 0008825 Ing. Adela Špryňarová
11 0007869 Jan Tomeček