Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Specifické podmínky projektů v památkových zónách a rezervacích - webinář

Specifické podmínky projektů v památkových zónách a rezervacích

Termín konání:
08.02.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Při projektování staveb, rekonstrukcí či dalších zásahů v prostředí s plošnou památkovou ochranu jsou vyžadovány některé zvláštní požadavky, vyplývající jednak z Památkového zákona, jednak ze souvisejících vyhlášek a metodických předpisů státní památkové péče.  Tématem přednášky bude komentář k těmto podmínkám a důležitým zásadám, které je třeba či žádoucí dodržet.

Program:
  1. Základní východiska památkové ochrany, souhrn legislativy a metodických materiálů.
  2. Souhrn obecných i speciálních doporučení pro projektování staveb v památkových zónách a rezervacích.
  3. Případové studie k tématu.
Přednášející:

Ing. arch. Ondřej Šefců

Záznam webináře:
ANO
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 08022024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010598 Josef Vencl
2 0007649 Ing. Václav Kosinka
3 1202500 Ing. Ondřej Trochta
4 0501177 Martin Cimburek
5 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
6 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
7 0014423 Ing. Tibor Jéger
8 1301069 Jiří Vrbík
9 0102356 Ing. Dana Brožová
10 0012883 Ing. Tereza Rysová
11 0602982 Ing. Radka Škaldová
12 1302066 František Hruboň
13 0014765 Ing. Martin Škopek
14 1007279 Ing. Pavel Jurčo
15 0300801 Ing. Pavel Korima
16 0202056 Jiří Aulík
17 0000879 Ing. Jiří Šárka
18 0000836 Pavel Jenčík
19 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
20 0010767 Ing. Marián Múdry
21 0012642 Ing. Vladislav John
22 0015416 Ing. arch. Barbora Pivoňková
23 0013694 Ing. arch. David Bartoš
24 0007391 Ing. Karel Mišička
25 0013390 Ing. Ondřej Machek
26 0301457 Ing. David Kolouch Ph.D.
27 0401131 Ing. Hana Antošová
28 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
29 0601652 Ing. Monika Kopecká
30 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
31 0014663 Tomáš Kupka DiS.
32 0014896 Vladislav Šplíchal
33 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
34 1400328 Ing. Jiří Veselý
35 0102418 Radek Krob
36 0011315 Ing. Josef Vaňásek
37 0009541 Ing. Karel Kozel
38 0301019 Ing. Martin Šafařík
39 0014430 Pavel Svačina
40 0015028 Ing. Jakub Klement
41 0101884 Ing. Václav Kozler
42 1103749 Ing. Tomáš Ryž
43 1007128 Ing. et Ing. Jakub Dohnal Ph.D.
44 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
45 0015142 Ing. Jiří Ramba
46 0401475 Jiří Jerie
47 0008567 Dr. Ing. Michal Céza
48 0005898 Martin Skřivánek
49 0012958 Václav Horák
50 0015290 Ing. Jakub Maleček
51 0202310 Martin Chocholatý
52 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
53 0015285 Ing. Jan Toman
54 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
55 1301934 Ing. Pavel Štajnrt
56 1103080 Ing. Jan Peterek
57 0101168 Martin Kolouch
58 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
59 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
60 0013904 Ing. Jan Richter
61 3000034 Ing. Oto Sova
62 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
63 1006615 Ing. Vojtěch Kocáb
64 0008451 Ing. Jiří Plichta
65 0012553 Ing. Stanislav Kolář
66 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
67 0200751 Ing. Miroslav Voříšek
68 0008209 Ing. Jana Břicháčová
69 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
70 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
71 0401531 Ing. Marie Rysková
72 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
73 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
74 0501265 Ing. Vratislav Salaba
75 1006748 Ing. Tomáš Mansbart
76 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
77 0101216 Jiří Urbánek
78 0201147 Ing. Karel Eliášek
79 1006820 Ing. Martin Kužela
80 1001444 Ing. Jan Heralecký
81 1400251 Michal Vorel
82 0013969 Ing. Petr Janeček
83 0402111 Ing. Martin Allert
84 1200167 Ing. Petr Horčička
85 1104587 Ing. Miroslav Hurník
86 0010286 Filip Volák
87 0301041 Ing. Michal Odvody
88 1201593 Ing. Ivo Vzatek
89 0101287 Ing. Karel Jandourek
90 0100965 Vladimír Bendl
91 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
92 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
93 0014044 Ing. Jan Vecko
94 0701607 Ing. Jiří Herynek
95 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
96 0008543 Ing. Stanislav Mareš
97 0602414 Libor Klubal DiS.
98 1001414 Ing. Zdeňka Havlová
99 1302043 Jaroslav Pavelka
100 0004817 Pavel Syrový
101 1200070 Ing. Martin Janeček
102 0011622 Ing. Michal Kopecký
103 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
104 1006505 Ing. Alžběta Klimszová
105 0202495 Ing. arch. Jaroslav Bečvář
106 0202019 Ing. Jan Cikán
107 0100537 Ing. Vladimír Konrád
108 1006573 Ing. Jakub Holásek
109 0012059 Ing. Vít Dolejší
110 1101581 Ing. Jana Daňková
111 0000641 Ing. Jana Hejnalová
112 0012014 Ing. Lukáš Fiala
113 0013731 Ing. Josef Brabec
114 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
115 0007696 Ing. Roman Kučera
116 0013911 Ing. Michal Soukup
117 0014279 Radim Soukup
118 0011736 Ing. Jan Jíra
119 0014289 Ing. Jan Hercík
120 0015095 Ing. Jan Hošek
121 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
122 0015336 Ing. arch. Jan Vaško
123 1202497 Martin Baše
124 0003296 Ing. Erika Malá
125 0102456 Ing. Petr Klobusovský
126 0009616 Roman Brabec
127 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
128 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
129 0015343 Ing. Filip Svoboda
130 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
131 0602720 Ing. Jan Hejcman
132 0015156 Ing. Martin Podzimek
133 0012586 Martin Chamula
134 0015229 Ing. Jiří Horálek
135 0012813 Ing. Pavel Havlena
136 1101552 Ing. Jiří Tichý
137 0102411 Pavel Štolba
138 0009606 Ing. Michaela Holá
139 0002720 Tomáš Voborský
140 0301561 Ing. Hana Zálišová
141 0014618 Ing. Daniel Gospodinov
142 0300692 Alena Lehečková
143 0000383 Ing. Dagmar Provazová
144 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
145 0301442 Pavel Kapička
146 1301537 Ing. Karel Vítek
147 0201674 Ing. Marek Weishäupl
148 0102412 Petr Dvořák
149 0006684 Ing. Vladimír Petržílka
150 0011693 Ing. Antonín Novák
151 0002383 Ing. Tomáš Bastyan
152 0010148 Ing. Martin Zelenka
153 0602397 Diana Hanáková
154 0401200 Pavel Korčák
155 0013429 Ing. Markéta Šedivá
156 0012952 Ing. Václav Forman
157 1201746 Ing. Martin Černý
158 0102301 Ing. Miroslav Markytán
159 1002168 Ing. Pavel Rohánek
160 0012426 Ing. Radek Kejmar
161 0301616 Ing. Marek Rychtr
162 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
163 0015183 Ing. Žaneta Culková
164 1103560 Ing. arch. et Ing. Marcel Kupka
165 1102581 Jiří Franc
166 0701019 Ing. Viktor Lutera
167 1104529 Ing. Marcela Kalvarová
168 1301489 Ing. Robert Vráblík
169 0602134 Michal Soukup DiS.