Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Spodní stavba a hydroizolace - webinář

Spodní stavba a hydroizolace - webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Výskyt trhlin vlivem podzákladí;
 • Transportní cesty vlhkosti a vody;
 • Sanační metody a jejich účinnost;
 • Příklady s odstraňováním vlhkosti;
 • Vysušování budov v interiéru;
 • Asfaltové pásy s jejich funkcí ve spodní stavbě;
 • Rozpor mezi hydrogeologickým průzkumem a realizací;
 • Zanedbání svažitého terénu – černá vana;
 • Štěrkový podsyp jako drenáž pod základovou deskou na jílovém podloží;
 • Netěsnosti bílé vany a její sanace;
 • Netěsnosti černé vany a její sanace;
 • Opěrné stěny z pohledového betonu;
 • Hydroizolace u staveb masivních;
 • Hydroizolace u staveb skeletových;
 • Otvory v suterénech;
 • Hydroizolační úpravy v suterénu a provádění drenáží;
 • Kanály a kolektory;
 • Detaily hydroizolací;
 • Provádění drenáží.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
20. 4. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 19. 4. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0008569 Ing. Martin Butor
3 0010933 Ing. Ivana Fialová
4 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
5 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
6 0602920 Ing. Marek Lokvenc
7 0201121 Ing. Irena Potužáková
8 0014259 Ing. Aleš Mňuk
9 0014795 Jan Kopčík
10 0005135 Ing. Michal Ulmajer
11 0005482 Ing. Tomáš Leiss
12 0009606 Ing. Michaela Holá
13 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
14 0011708 Ladislav Krešne
15 1103943 Ing. Jan Pokorný
16 0004880 Ing. Miroslav Havranec
17 1302493 Ing. Jan Holý
18 0014239 Ing. Martin Novák
19 0101815 Ing. Martin Dostál
20 0301021 Ing. Lubor Šimek
21 0009541 Ing. Karel Kozel
22 0012532 Ing. Radek Hrma
23 0009562 Ing. František Bartoš
24 0013390 Ing. Ondřej Machek
25 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
26 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
27 1007112 Ing. Ondřej Vlach
28 1103565 Ing. Radim Dvořák
29 0601652 Ing. Monika Kopecká
30 1007447 Ing. Antonín Růžička
31 1003088 Ing. Jiří Matoušek
32 1103976 Ing. Jan Chalcař
33 3000220 Ing. Katarína Maĺárová
34 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
35 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
36 0012062 Milan Valeš
37 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
38 1400569 Ing. Pavel Vostal
39 0602939 Lukáš Myslivec
40 1004979 Ing. Ilona Janíková
41 1007162 Ing. Róbert Tomov
42 0012429 Ing. Martin Lischka
43 0401469 Ing. Zdislav Mazur
44 0015142 Ing. Jiří Ramba
45 1006551 Ing. Petr Málek
46 0602380 Kamil Tříska
47 0014567 Ing. Jan Šeliga
48 0300699 Ing. Milan Štefanov
49 0401305 Ing. Josef Kastner
50 1103487 Ing. Roman Rossípal
51 1301944 Miroslav Večerka
52 1002349 Ing. Jiří Maiwaelder
53 1400780 Ing. Radim Bajer
54 0602767 Ladislav Sedláček
55 1302290 Ing. Michal Bezruč
56 0014539 Ing. Pavel Kaštánek
57 0402632 Ing. Lubomír Purchart
58 1202451 Jan Bluma
59 1201397 Ing. Monika Tomanová
60 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
61 1104010 Ing. David Šotkovský
62 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
63 0602861 Ing. Jiří Bubník
64 1301756 Ing. Tomáš Hubík
65 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
66 0009306 Martin Červený
67 0102364 Martin Tůma DiS.
68 0501370 Ing. Michal Drobník
69 0500170 Ing. Jiří Bittmann
70 1103910 Ing. Jiří Mašek
71 0301518 Ing. Jan Strýček
72 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
73 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
74 0010246 Ing. Jan Korejčík
75 1202413 Ing. Luděk Prudký
76 0102551 Ing. Emanuel Novák
77 1001908 Ing. Eva Janáčková
78 1400328 Ing. Jiří Veselý
79 1103725 Ing. Petra Musilová
80 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
81 0006882 Ing. Miroslav Novák
82 0301546 Ing. Andrea Sládečková
83 0402500 Ing. arch. Veronika Hajnalová
84 1006775 Ing. Pavla Otépková
85 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
86 1006672 Ing. Radim Holub
87 1003093 Ing. Rostislav Bílek
88 0300772 Petr Pařízek
89 0012490 Ing. Petr Duník
90 1007408 Ing. Čeněk Bartek
91 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
92 0013045 Ing. David Mareček
93 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
94 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
95 1006904 Ing. Matěj Fikar
96 1002933 Ing. Miroslav Tomala
97 0701404 Ing. Jakub Hurčík
98 0600324 Ing. Zbyněk Matura
99 0602919 Ing. arch. Štěpán Tér
100 0700969 Ing. Petr Brancuský
101 1005781 Ing. Tomáš Petříček
102 0011033 Ing. Aleš Kopřiva
103 1301987 Ing. Josef Brand
104 0004017 Ing. Božena Rusová
105 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
106 0602573 Ing. Michal Dostál
107 0008162 Karel Sklenička
108 1301777 Ing. Pavel Zapletal
109 0003992 Hana Eglová
110 0300824 Ing. Pavel Heinz
111 0300372 Ing. Stanislav Lesák
112 0014294 Ing. Michal Studničný
113 1006121 Ing. Ondřej Bundil
114 0600852 Ing. Milan Vencl
115 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
116 0602658 Ing. Petr Košťál
117 1005782 Ing. et Ing. Petr Kacálek Ph.D.
118 1004177 Jan Furik
119 0014922 Zdeněk Melichar
120 0014443 Filip Soudek
121 0601968 Ondřej Janeček
122 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
123 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
124 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
125 1006324 Ing. Jiří Vranečka
126 0008539 Ing. Jan Hašek
127 1004105 Ing. Petr Svoboda
128 0602852 Ing. Samuel Balcar
129 0500868 Ing. František Zikuda
130 0400963 Ing. Antonín Wachtel
131 1006820 Ing. Martin Kužela
132 1400789 Pavel Čech
133 0014322 Ing. Jakub Horner
134 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
135 0102725 Ing. Jan Eliáš
136 0301027 Ing. Pavel Žemlička
137 0007809 Ing. Jolana Váňová
138 1302477 Eva Müllerová
139 0013474 Ing. Ladislav Hodek
140 0701455 Michal Tereska
141 0010487 Ing. Hana Tůmová
142 1200167 Ing. Petr Horčička
143 1103503 Ing. Jiří Skopalík
144 0004997 Ing. Aleš Voženílek
145 0014289 Ing. Jan Hercík
146 0402642 Ing. Jaroslav Čižmodij Dušek
147 1005094 Ing. Gabriela Nováková
148 0401726 Jiří Bauer
149 0013171 Ing. Martin Černý
150 0011828 Ing. Ondřej Barcal
151 0602414 Libor Klubal DiS.
152 1006495 Ing. Šárka Justová
153 0402472 Ing. Veronika Homolková
154 0014495 Lukáš Drmota
155 1103212 Ing. Tomáš Matýsek
156 0600371 Ing. Miroslav Možíš
157 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
158 0201147 Ing. Karel Eliášek
159 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
160 1006841 Ing. Jerzy Stebel
161 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
162 1102342 Ing. Pavel Slíva
163 1102643 Vratislav Bajgar
164 1201494 Ing. Pavel Rada
165 1400785 Ing. Jan Vodrážka
166 1400269 Ing. Petr Nekovář
167 0013268 Ing. Nikola Vrzalová
168 0301505 Miroslav Mrázek
169 0101151 Milan Baloun
170 0301274 Václav Pavliš DiS.
171 0014354 Mgr. Zdeněk Brunát
172 0701709 Ing. Miroslava Abbrentová
173 0700550 Ladislav Filouš
174 0601870 Ing. Jan Felgr
175 0014436 Petr Tomášek DiS.
176 0101287 Ing. Karel Jandourek
177 1104229 Rostislav Křístek
178 0402208 Ing. David Ryč
179 0402589 Jiří Jančička
180 1201702 Ing. Martin Černohous
181 0014492 Ing. Miroslav Paštěka
182 0014765 Ing. Martin Škopek
183 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
184 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
185 0014950 Ing. Lukáš Michek
186 0602009 Ing. Tomáš Feygl
187 1202265 Ing. Tomáš Valenta
188 0010214 Ing. Monika Škardová
189 1103796 Ing. Pavel Srkal
190 0010072 Ing. Vlastimil Mrázek
191 1301157 Jan Čop
192 0013523 Michal Berka
193 1104518 Vojtěch Dihel
194 0102237 Mgr. Pavel Pupík
195 0014090 Ing. Pavel Hanzlík
196 0201177 Pavel Ulč
197 1200315 Ing. Bohumil Suk
198 0501137 Ing. Antonín Rous
199 1102887 Ing. David Hýža
200 0602355 Ing. Luboš Tichý
201 0014802 Ing. arch. Adriana Brzáková
202 0701656 Ing. Ondřej Jetmar
203 0012085 Ing. Michal Dvořák
204 0010286 Filip Volák
205 0014126 Ing. David Niče
206 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
207 0201653 Robert Suchý
208 1104047 Ing. Ondřej Klučka
209 0102276 Ing. Karel Štádlík
210 1003636 Ing. Vladimír Fouček
211 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
212 0301124 Pavel Charvát
213 1201231 Ing. Luděk Ježek
214 0402650 Ing. Aleš Kraus
215 0202365 Miroslav Hes DiS.
216 1201653 Ing. Jaroslav Svoboda
217 1302401 Ing. Martin Běťák
218 1104500 Ing. Petr Mikoláš
219 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
220 1301669 Ing. Roman Vaculík
221 0015198 Ing. Ondřej Hanyk
222 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
223 1104018 Ing. Robin Humelič
224 0102499 Bc. Tomáš Plachý
225 0011509 Ing. Irena Truhlářová
226 1104300 Ing. Robert Malchárek
227 1202439 Ing. Jakub Ráb
228 0102066 Ing. František Zemek DiS.
229 1004424 Ing. Milan Pokorný
230 1007321 Ing. Robin Zelinka
231 0000836 Pavel Jenčík
232 0701297 Ing. Monika Baráková
233 0600731 Ing. Vladislav Jána
234 1007345 Ing. Martin Dokulil
235 0701122 Ing. Šárka Stačinová
236 1001748 Ing. Pavel Vorel
237 0700596 Ing. Luboš Svatoš
238 0602720 Ing. Jan Hejcman
239 0400316 Ing. Josef Paul
240 1201746 Ing. Martin Černý
241 0012663 Ing. Martin Kozojed
242 0015107 Ing. Lenka Krňávková
243 0402572 Petr Kolář DiS.
244 1101216 Ing. Dagmar Žižková
245 0010321 Ing. Michal Lenoch
246 0102694 Ing. Michal Žižka
247 0009826 Ing. Petra Trajerová
248 0101559 Ing. Radek Falář
249 0014534 Tomáš Kult
250 0012544 Lukáš Toth
251 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
252 1104348 Ing. Kateřina Pěchuvková
253 1004118 Mgr. Petr Vlček
254 0601272 Ing. Petr Tuček
255 0402637 Pavel Leiblinger
256 1100781 Ing. Jan Krőmer
257 0501466 Ing. Jiří Kočí
258 1004280 Ing. Adam Kurdík
259 0301305 Bc. Michal Weinfurter
260 3000371 Ing. Igor Masaryk
261 0013976 Ing. Jiří Libecajt
262 0014273 Ing. Radek Prokop
263 0102026 Ing. Milada Skládalová Hálková
264 0701635 Ing. Jana Pavlíková
265 0014331 Ing. Michal Balík
266 1006346 Ing. Jan Špatný
267 1302066 František Hruboň
268 0202053 Bc. Jiří Rubáš
269 0300692 Alena Lehečková
270 1005296 Ing. Martin Andrle
271 0202476 Gabriela Boušová
272 0015058 Ing. Jan Šmolík
273 1007294 Ing. Martin Galeta
274 0013585 Ing. Petr Ulrich
275 0402566 Jan Vitner
276 0009294 Ing. Jiří Houda
277 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
278 0013684 Ing. Martin Chromjak
279 0701664 Ing. Lukáš Lagron
280 0501177 Martin Cimburek
281 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
282 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
283 0202459 Ing. Michal Brechličuk
284 1301844 Ing. Tomáš Macík
285 1400775 František Musil
286 1007279 Ing. Pavel Jurčo
287 0402536 Ing. Jiří Novák
288 0701626 Ing. Michal Radouš
289 0602150 Ing. Josef Matoušek
290 0401097 Ing. Václav Budinský CSc.
291 0010405 Ing. Luděk Kapoun
292 0300801 Ing. Pavel Korima
293 1004514 Jan Jebáček DiS.
294 1007206 Ing. Eva Bartolšic Moravcová
295 0102730 Ing. Roman Křivohlávek
296 0101974 Vlastimil Vondrys
297 0010760 Ing. Petr Bílek
298 1104201 Ing. Karel Oubělický
299 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
300 0014510 Ing. Vojtěch Merenus
301 0602762 Ing. Jaromír Jachim
302 1302246 Marian Kozubík
303 0100537 Ing. Vladimír Konrád
304 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
305 1302396 Radek Zatloukal
306 1006977 Ing. Tomáš Herman
307 0102374 Jan Sýkora DiS.
308 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
309 0500800 Ing. Zdeněk Plecháč
310 0202444 Ondřej Šlais dipl. tech.
311 1101788 Ing. Kamil Grigar
312 0102349 Ján Csizmazia
313 0402669 Ing. Martin Pětník
314 0005898 Martin Skřivánek