Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Společné stanovisko MMR ČR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika

Společné stanovisko MMR ČR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika

Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon) v kontextu s příslušnými ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě toto společné stanovisko.

25. 05. 2017