Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Společnost HL systémová řešení odtoků pro ploché střechy, těsnicí manžety

Společnost HL systémová řešení odtoků pro ploché střechy, těsnicí manžety

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

 POŘÁDANOU

OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové

SPOLEČNOST HL

 SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ ODTOKŮ PRO PLOCHÉ STŘECHY, TĚSNICÍ MANŽETY

která se koná

v pondělí dne 2. května 2022

 od 14.30 hod.

v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra,

Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0

Přednáší

Ing. Jaroslav Maňas,

       Tom Zelený

 HL Hutterer & Lechner GmbH

Program přednášky

  1. Úvod a seznámení se s výrobním programem společnosti HL Hutterer & Lechner GmbH
  2. Problematika těsnicích manžet a stavebních prostupů spodní stavbou
  3. Návaznost na povlakové izolace, bílé vany
  4. Řešení odvodnění plochých střech a nouzových střešních vtoků dle ČSN 75 6760
  5. Odvodnění zpevněných ploch – parkovací domy
  6. Terasové a balkonové vtoky, atikové odtoky pro terasy, detaily řešení
  7. Diskuse k prezentovaným tématům

Vstup zdarma!

Akce je hodnocena 1 kreditním bodem

Termín