Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sponzorovaný přístup k ČSN

Sponzorovaný přístup k ČSN

Od února 2021 je MMR ČR sponzorována řada norem tříd 73, 74 a dalších. Nově také ČSN EN 1990 ed. 2 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Seznam volně přístupných norem najdete na webu Agentury ČAS, zatím však bez možnosti vyhledávání nebo třídění - https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx

03. 03. 2021