Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správní poplatky a další vybrané instituty na úseku stavebního řádu - webinář

Správní poplatky a další vybrané instituty na úseku stavebního řádu - webinář

Správní poplatky a další vybrané instituty na úseku stavebního řádu - webinář

PROGRAM:

 1. Správní poplatky dle zákona o správních poplatcích - položky 17-20 jeho přílohy, vazba na daňový řád, změny provedené zákonem č. 284/2021 Sb. s účinností od 1.7.2023
 2. Podání x podnět - úprava dle správního řádu s vazbou na stavební zákon, aktuální judikatura, porovnání právní úpravy dle současného a nového stavebního zákona
 3. Lhůty - procesní a hmotněprávní, navrácení v předešlý stav
 4. Zastupování - opatrovník, na základě plné moci - právní úprava, judikatura
 5. Doručování - právní úprava, judikatura, porovnání právní úpravy dle současného a nového stavebního zákona
 6. Stížnosti dle § 175 správního řádu - stížnost x jiné prostředky ochrany podle správního řádu
 7. Veřejnoprávní smlouvy - úprava dle správního řádu, ustanovení § 78a a § 116 stavebního zákona, porovnání právní úpravy dle současného a  nového stavebního zákona

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 15. 5. 2023 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 12. 5. 2023 v 15:00 hodin.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
2 0701581 Lenka Straková
3 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
4 0010699 Tomáš Pilík DiS.
5 0013390 Ing. Ondřej Machek
6 0010933 Ing. Ivana Fialová
7 0003224 Eva Jakubková
8 0601823 Ing. Petr Molnár
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 0401803 Ing. Marie Sýkorová
11 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
12 0102237 Mgr. Pavel Pupík
13 0010934 Ing. Iva Suchomelová
14 1005457 Ing. Simona Aberlová
15 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
16 1006977 Ing. Tomáš Herman
17 0009541 Ing. Karel Kozel
18 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
19 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
20 0009504 Milan Činka
21 1103769 Ing. Michal Pavelka
22 1201778 Ing. Radim Dostál
23 0102015 Ing. Martin Hejl
24 1006551 Ing. Petr Málek
25 0010301 Ing. Vít Krejcar
26 1103766 Ing. Pavel Krupa
27 1400780 Ing. Radim Bajer
28 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
29 0000641 Ing. Jana Hejnalová
30 1101121 Ing. Richard Žák
31 1102643 Vratislav Bajgar
32 0008691 Ing. Marie Kašová
33 0008451 Ing. Jiří Plichta
34 1004576 Ing. Karel Škára
35 0014896 Vladislav Šplíchal
36 1400767 Pavel David
37 1202340 Ing. Jan Šmída
38 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
39 0010307 Ing. Jana Kuřitková
40 0101151 Milan Baloun
41 0402615 Ing. Filip Kail
42 0202153 Renata Plevačová
43 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
44 0009916 Ing. Pavel Sněhota
45 0401204 Ing. Miloslav Dittrich
46 0400018 Ing. Jiří Kallmünzer
47 0401611 Václav Řeháček
48 0300699 Ing. Milan Štefanov
49 0300500 Pavel Žižka
50 0402439 Šárka Jonová DiS.
51 0401802 Bc. Pavel Princ
52 0401848 Ing. Miroslav Váňa
53 0402222 Ing. Jakub Hejtman
54 1302401 Ing. Martin Běťák
55 0402375 Ing. Lukáš Černý
56 0402196 Pavlína Kratochvílová
57 0401703 Ing. Andrea Musilová
58 0401754 Jaroslav Chludil
59 0402554 Ing. Jiří Kopal
60 0300902 Ing. Jana Řezníková
61 0402683 Ing. Jindřich Belinger
62 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
63 0012429 Ing. Martin Lischka
64 0401568 Ing. Lubomír Potenec
65 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
66 0300785 Karel Ježek
67 0401157 Ing. Vladimír Kolbaba
68 0401252 Jiří Martinec
69 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
70 1006359 Ing. Pavel Uher
71 0400963 Ing. Antonín Wachtel
72 0402097 Ing. Jiří Koudelka
73 1003903 Štefan Poljak
74 0100537 Ing. Vladimír Konrád
75 0402563 Ing. Vladimír Vácha
76 1003178 Ing. Petr Strnad
77 1301537 Ing. Karel Vítek
78 0401097 Ing. Václav Budinský CSc.
79 0402232 František Jančička
80 1003469 Ing. Blanka Kaimová
81 0102188 Jiří Jokl
82 1006751 Ing. Martin Valášek
83 1201746 Ing. Martin Černý