Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů - webinář

Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů - webinář

Absolvováním webináře získáte komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany. Jednotlivé pasáže budou vždy názorně demonstrovány i na praktických příkladech tak, aby se autorizované osoby přímo jako stavebníci či jejich zástupci (nebo jako další osoby účastnící se řízení u stavebního řízení) vyznali a co nejvíce pochopili jednotlivá ustanovení stavebního zákona a dalších souvisejících právních předpisů – občanského zákoníku a správního řádu.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Žádost o zahájení řízení – náležitosti, přílohy, formy podání;
 • Souhlas vlastníka podle § 184a SZ;
 • Účastníci řízení – kdo jím je, kdo je držitelem věcných práv k pozemku nebo stavbě podle občanského zákoníku, jejich přehled, vztah stavebního zákona a občanského zákoníku;
 • Zástupce účastníka – opatrovník, na základě plné moci – praktické dopady;
 • Doručování;
 • Úkony účastníků – námitky, možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, nahlížení do spisu, poskytování kopií projektové dokumentace stavebním úřadem;
 • Přerušení, zastavení řízení – kdy k němu ze strany stavebního úřadu dochází, co to znamená pro účastníky;
 • Posuzování námitek účastníků občanskoprávní povahy ze strany stavebního úřadu;
 • Rozhodnutí - územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení;
 • Opravné prostředky – odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení – jak se bránit proti rozhodnutí stavebního úřadu.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
12. 4. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 9. 4. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín
Celková kapacita
210
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011136 Ing. Radek Veselý
2 0602526 Bc. Ondřej Pešek
3 1006000 Ing. Miroslav Sukup
4 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
5 1003010 Ing. Martin Müller
6 1400325 Ing. Milan Pavlištík
7 1103337 Ing. Pavel Šípek
8 0102032 Ing. Milan Vávra
9 0500141 Ing. Libor Braun
10 0301186 Jana Kožíšková
11 0701582 Ing. Pavel Kurka
12 1001464 Ing. Hana Rusková
13 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
14 0009768 Ing. Vendula Štěpánková
15 0300660 Ing. Zdeněk Kratochvíl
16 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
17 0202300 Ing. Jiří Vavřička
18 0008609 Ing. Miroslav Böhm
19 1007014 Ing. Radek Řimnáč
20 1004419 Ing. Roman Komosný
21 1006565 Bc. Tomáš Zelinka
22 1104179 Ing. Jaromír Švec
23 0602488 Ing. Pavla Černá
24 1301069 Jiří Vrbík
25 0601875 Ing. Zdeněk Janda
26 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
27 0008706 Ing. Markéta Hamplová
28 0010861 Ing. Martin Ivan
29 0013219 Ing. Mária Vaňková
30 0009978 Ing. Ivan Tomášek
31 0011521 Ing. Jan Pechač
32 0013390 Ing. Ondřej Machek
33 0101815 Ing. Martin Dostál
34 0002302 Lumír Kotal
35 0007053 Jaroslava Kotalová
36 0014270 Ing. Kateřina Mikšíková Ph.D.
37 0007696 Ing. Roman Kučera
38 1101462 Roman Otisk
39 1006011 Ing. Dagmar Martinková
40 1007126 Václav Marek
41 1101121 Ing. Richard Žák
42 1202084 Ing. Ondřej Volák
43 0601652 Ing. Monika Kopecká
44 1103261 Ing. Petr Schneider
45 1003088 Ing. Jiří Matoušek
46 1200656 Alois Večeřa
47 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
48 0005085 Ing. Stanislav Návoj
49 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
50 1400269 Ing. Petr Nekovář
51 0010265 Ing. Jan Gajzler
52 1101191 Ing. Pavel Mikeska
53 1202065 Radek Matela
54 1301839 Martin Polách
55 1002364 Ing. Filip Holčapek
56 0601126 Ing. Jaroslava Marková
57 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
58 1302138 David Liška
59 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
60 1005175 Ing. Veronika Dordová
61 0011001 Ing. Ivona Novotná
62 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
63 0014508 Ing. Jaroslav Špaček
64 3000127 Ing. Lucia Koščová
65 0005523 Ing. Martin Riger
66 1302034 Daniel Boucník
67 0602653 Jaroslav Kulička
68 0014113 Ing. Vladimír Vayhel
69 1400187 Ing. František Komínek
70 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
71 1006880 Ing. Michal Surka
72 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
73 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
74 1006551 Ing. Petr Málek
75 1301339 Eva Blažková
76 1006928 Ing. Karel Vaštík
77 1201057 Ing. Milan Ošťádal
78 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
79 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
80 1100286 Dagmar Lančová
81 0402352 Jiří Matys
82 1302141 Ing. Hana Ševčíková
83 0013022 Ing. Jakub Vaněk
84 0500187 Petr Keller
85 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
86 1005444 Ing. Radek Weigner
87 1104154 Ing. Šárka Maděřičová Ph.D.
88 1202046 Ing. Petra Novotná
89 0012248 Ing. Pavel Zolotarev
90 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
91 1103966 Ing. Martin Kubečka
92 1101979 Ing. Jana Folwarczná
93 1201093 Miroslav Ovčačík
94 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
95 0011878 Ing. Jiří Plánička
96 1004749 Ing. Radoslav Molák
97 0401567 Ing. Alena Benešová
98 1005094 Ing. Gabriela Nováková
99 0003192 Ing. Jan Dudáček
100 1302329 Ing. Jiří Kuňák
101 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
102 1004522 Ing. Petr Chaloupka
103 1101366 Ing. Roman Musílek
104 1101379 Ing. Martin Krejčí
105 1100192 Ing. Aleš Ryšán
106 1006980 Ing. Martin Kulík
107 0007708 Václav Klaboch
108 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
109 0004919 Ing. Petr Unger
110 0014400 Bc. Pavel Čejka
111 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
112 1003735 Ing. Marek Hladný
113 0005881 Ing. Richard Motyčka
114 0400787 Jaromír Cígler
115 1005671 Ing. Jakub Kapsa
116 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
117 1201543 Petr Zdráhal
118 0010933 Ing. Ivana Fialová
119 0202252 Ondřej Boublík
120 1006389 Ing. Vladimír Montag
121 0008539 Ing. Jan Hašek
122 0201689 Ing. Aleš Kocábek
123 1101748 Josef Zahel
124 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
125 0501429 Ing. David Fojtíček
126 1006236 Ing. Martin Fric
127 0011007 Ing. Martin Laub
128 0402185 Pavel Šnejdar
129 1001144 Ing. Pavla Mezerová
130 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
131 0009959 Vladislav Staněk
132 0202361 Ing. Ivo Paulus
133 0601738 Ing. Martin Brácha
134 0003224 Eva Jakubková
135 1300052 Ing. Petr Koukolíček
136 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
137 0008667 Ing. Jan Havlíček
138 1003048 Ing. Marie Žaloudková
139 0300692 Alena Lehečková
140 1005189 Ing. Petr Michálek
141 0014534 Tomáš Kult
142 0601230 Milan Marek
143 1102442 Ing. Zdeněk Polach
144 1301537 Ing. Karel Vítek
145 1104090 Ing. Daniel Jezerský
146 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
147 0012729 Ing. Jan Strnad
148 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
149 0201894 Ing. Věra Šťastná
150 1005307 Ing. David Klusák
151 1104031 Ivo Bůžek
152 1006481 Ing. Jiří Kalánek
153 0700993 Ing. Zdeněk Mládek
154 1302417 Ing. Marek Pokorný
155 1301634 Ing. Josef Plášek
156 1001551 Ing. Aleš Suchánek Ph.D.
157 0602573 Ing. Michal Dostál
158 0102600 Ing. Tomáš Kratochvíl
159 0101638 Ing. Marie Buzková
160 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
161 1302180 Ing. Josef Fritschka
162 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
163 0602691 Ing. Jan Vitík
164 0013318 Ing.arch. Kateřina Kaslová
165 0602150 Ing. Josef Matoušek
166 1300814 Ing. Tomáš Formánek
167 1000877 Hana Kocourková
168 0202019 Ing. Jan Cikán
169 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
170 0014520 Ing. Daniel Sedláček
171 0202327 Ing. Dušan Martiniak
172 1301401 Karel Beneš
173 1003005 Ing. Petr Zukal
174 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
175 1300571 Ing. Radoslav Žour
176 1006240 Ing. František Pokorný
177 0401314 Ing. Pavel Štětka
178 1103910 Ing. Jiří Mašek
179 1006324 Ing. Jiří Vranečka
180 0200643 Ing. Daniela Škubalová
181 0601868 Pavel Koutný
182 1100636 Ing. Dušan Dedek
183 1004089 Ing. Otakar Mikulka
184 1006307 Ing. Zuzana Nohelová
185 0012812 Ing. Jakub Stejskal
186 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
187 1003416 Ing. Petr Ovčáček
188 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
189 0013029 Ing. Margita Kadeřábková
190 0701292 Ondřej Pelikán
191 1003917 Ing. Helena Kocábová
192 0701248 Ing. Václav Pohorský
193 0700675 Jiří Bartoň
194 0402020 Ing. Miloslav Nepraš
195 1104352 Ing. David Niklasch
196 1104095 Ladislav Sztefek
197 1400601 Ing. Jiří Angelis
198 1006346 Ing. Jan Špatný
199 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
200 0000911 Ing. Libor Vlachovský
201 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D
202 0700829 Ing. Milan Petr
203 0400316 Ing. Josef Paul
204 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
205 0102237 Bc. Pavel Pupík
206 0602796 Radek Pechanec
207 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
208 0501357 Ing. Pavel Sůva
209 0601467 Ing. Jiří Burda
210 0402565 Jiří Martínek
211 0401453 Ing. Karel Vlček
212 1201154 Ing. Jan Slivka
213 0013684 Ing. Martin Chromjak