Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář

Cílem webináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti.

Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavením zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. Nedílnou součástí bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • vztah stavebního zákona a správního řádu
 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení doručování
 • účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • postup před zahájením řízení
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí
 • nečinnost
 • postupy podle § 156 SŘ
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné
 • diskuse, dotazy

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
15. 4. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na webináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání webináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Termín
Celková kapacita
163
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 1
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501319 Ing. Pavel Nechanický
2 1005839 Ing. Jana Lukášková
3 1006977 Ing. Tomáš Herman
4 1103860 Ing. Jiří Šafránek
5 0010055 Ing. Václav Kvasnička
6 0301387 Ing. Martin Haueisen
7 1302282 Ing. Martin Šeďa
8 1006240 Ing. František Pokorný
9 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
10 0700910 Ing. Věra Sytařová
11 1302308 Ing. Petr Levák
12 0008209 Ing. Jana Břicháčová
13 0013590 Ing. Stanislav Mastný
14 0301027 Ing. Pavel Žemlička
15 0001352 Ing. Jiří Bulis
16 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
17 0009379 Ing. Marie Medková
18 0011134 René Svoboda
19 1302374 Bc. Oto Bachůrek
20 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
21 1005023 Ing. Petr Hajduk
22 0501332 David Senohrábek DiS.
23 0011671 Ing. Roman Franěk
24 1101366 Ing. Roman Musílek
25 0501368 Ing. Věra Vanerová
26 0400963 Ing. Antonín Wachtel
27 0009871 Lucie Klímová
28 0008539 Ing. Jan Hašek
29 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
30 0201441 Jiří Beran
31 0005881 Ing. Richard Motyčka
32 0602395 Ing. Martina Konášová
33 0009552 Bohumil Soukup
34 0602590 Martin Toms
35 0013907 Ing. Vít Zelikov
36 0003175 Ing. Jiří Koch
37 0008609 Ing. Miroslav Böhm
38 0201039 Karel Červený
39 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
40 0013944 Ing. Lucie Prošková
41 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
42 0009342 Karel Veith
43 0002430 Ing. Božena Parpelová
44 0010293 Petr Pospíchal
45 1002035 Ing. Antonín Muška
46 1103466 Ing. Ivan Kudra
47 0010296 Ing. Ivo Oves
48 1102142 Ing. Ivana Gromotovičová
49 0003280 Ing. Radim Líčeník
50 0200938 Ing. Libuše Pokorná
51 1400656 Jaroslav Trojan
52 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
53 1004105 Ing. Petr Svoboda
54 0000362 Ing. Pavel Rous
55 0007588 Václav Kopřiva
56 0014319 Ing. Daniel Kouba
57 1400481 Ing. Renata Ševčíková
58 0007708 Václav Klaboch
59 1001908 Ing. Eva Janáčková
60 1006854 Ing. Martin Pěknica
61 0013694 Ing. arch. David Bartoš
62 1102713 Ing. Jaroslav Kukuča
63 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
64 1001687 Ing. Petr Hájek
65 0007856 Ing. Pavel Hustoles
66 1101748 Josef Zahel
67 0401142 Milan Strauss
68 0102015 Ing. Martin Hejl
69 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
70 0500048 Ing. Jiří Čermák
71 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
72 0101839 Ing. Petr Papoušek
73 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
74 0002534 Ing. Tomáš Rybín
75 0602324 Ing. Jiří Havrda
76 0007696 Ing. Roman Kučera
77 0301546 Ing. Andrea Sládečková
78 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
79 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
80 0300158 Ing. Jan Hruška
81 1103043 Ing. Stanislav Smiga
82 0012473 Ing. Miloš Jirásek
83 0402190 Lukáš Slavík
84 0201722 Ing. Jan Setikovský
85 0201783 Milan Archman
86 1005175 Ing. Veronika Dordová
87 1202116 Bc. Vít Malý
88 0012435 Jaromír Štursa
89 0200797 Ing. Petr Kocman
90 0602655 Lucie Janečková
91 0005523 Ing. Martin Riger
92 1101637 Jana Štvrtňová
93 1003636 Ing. Vladimír Fouček
94 1102442 Ing. Zdeněk Polach
95 0002049 Jiří Bretšnajdr
96 0003147 Ing. Lambert Liška
97 0013362 Pavel Rückl
98 0011075 Ing. Martin Liška
99 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
100 0013959 Vladislav Vondra
101 1100826 Rudolf Paščák
102 0400354 Ing. František Podliska
103 0012478 Václav Radechovský
104 0100939 Jaroslav Šimek
105 1006787 Ing. Petr Pavlíček
106 1300805 Ing. Petr Dufka
107 0200349 Ing. Jana Cihlářová
108 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
109 1003663 Ing. Peter Štefančík
110 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
111 0010709 Ing. Karel Kuklík
112 1103547 Ing. Radim Kytnar
113 0102237 Bc. Pavel Pupík
114 0006470 Ing. Pavel Hubínek
115 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
116 1001466 Ing. Šárka Prachařová
117 0012625 Ing. Filip Jiřičný
118 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
119 0010540 Pavel Mošanský
120 0010699 Tomáš Pilík DiS.
121 0007018 Pavel Kuška
122 0602651 Ing. Jana Bulenová
123 0600371 Ing. Miroslav Možíš
124 0601652 Ing. Monika Kopecká
125 0400105 Ing. Jiří Vaněček
126 0602630 Josef Kolář
127 0010196 Josef Marek
128 1400688 Ing. Lukáš Petr
129 1102478 Ing. Jan Hudec
130 0010371 Ing. Miroslav Voráček
131 1104100 Ing. Jiří Němec
132 0000531 Ing. Tomáš Krejčík
133 1003558 Libor Piták
134 0005197 Ing. Michal Říha
135 3000108 Ing. Richard Gábor
136 0500227 Ing. Stanislav Říha
137 1000392 Ing. Miloš Černý
138 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
139 0013557 Ing. František Havránek
140 0201321 Vladimír Liška
141 0010321 Ing. Michal Lenoch
142 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
143 0600323 Jan Vávra
144 0202153 Renata Plevačová
145 0001310 Ing. Iveta Nosková
146 0007455 Ing. Martin Vinš
147 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
148 0301055 Ing. Pavel Janeček
149 0007414 Ing. Jan Pretl
150 1200868 Ing. Antonín Hanák
151 0007649 Ing. Václav Kosinka
152 0007515 Ing. Pavel Obermajer
153 1006530 Ing. Peter Fabian
154 1201577 Ing. Jiří Flašar
155 0008264 Ing. Jan Čapek
156 1103790 Ing. Petr Hrubý
157 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
158 1201480 Ladislav Pavlíček
159 0201390 Ing. Petr Pešek
160 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
161 0013390 Ing. Ondřej Machek
162 1006059 Ing. Jiří Štverák