Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář

ANOTACE: Cílem webináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavebním zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. Nedílnou součástí bude rozněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

PROGRAM:

 1. Vztah stavebního zákona a správního řádu
 2. Aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
 3. Správní orgány - příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 4. Účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu
 5. Postup před zahájením řízení
 6. Průběh řízení v prvním stupni - zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení
 7. Zvláštní ustanovení o správním řízení - vybrané instituty
 8. Rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí
 9. Nečinnost
 10. Postupy podle §  156 Správního řádu
 11. Opravné prostředky - řádné a mimořádné
 12. Diskuse, dotazy

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 12. 09. 2022 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 09. 09. 2022 v 15:00 hodin.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501357 Ing. Pavel Sůva