Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správní řád ve vazbě na stavební zákon – webinář

Správní řád ve vazbě na stavební zákon – webinář

Cílem webináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavením zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. Nedílnou součástí bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

Hlavní odborné téma – program akce:

 • vztah stavebního zákona a správního řádu;
 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů;
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení doručování;
 • účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu; postup před zahájením řízení;
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení;
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty;
 • rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí; nečinnost; postupy podle § 156 SŘ;
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné;
 • diskuse, dotazy;

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
9. 1. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3–4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 6. 1. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
2 1002168 Ing. Pavel Rohánek
3 1201710 Ing. Daniela Diblíková Vláčilová
4 1202444 Ing. David Segeth
5 0102377 Ladislav Pikl
6 0008297 Ing. Petr Beneš
7 0601330 Jiří Jozífek
8 0012059 Ing. Vít Dolejší
9 0501334 Monika Štemberová
10 1202442 Ing. Petr Lenoch
11 0010664 Petr Jirků
12 0102730 Ing. Roman Křivohlávek
13 0501270 Luboš Stříbrný
14 0009405 Ing. Petr Broukal
15 1300638 Ing. Oldřich Sobek
16 0701581 Lenka Straková
17 0014532 Ing. arch. Tomáš Kučera
18 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
19 0701132 Jiří Storoženko
20 0601437 Otto Sedral
21 0010307 Ing. Jana Kuřitková
22 1104500 Ing. Petr Mikoláš
23 0201753 Bohdan Pokorný
24 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
25 0007108 Ing. Helena Okénková
26 0012945 Ing. Tomáš Heřmánek
27 0015086 Ing. Jaromír Jirků
28 0201121 Ing. Irena Potužáková
29 0100937 Jiří Borovka
30 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
31 1006551 Ing. Petr Málek
32 1007136 Bc. Jiří Plesník
33 0602767 Ladislav Sedláček
34 0102172 Jan Urválek
35 0101164 Ing. Marcel Hovorka
36 1400780 Ing. Radim Bajer
37 0012062 Milan Valeš
38 0014257 Ing. Richard Biedermann
39 1006494 Ing. Tomáš Šimáček
40 0201727 Zdeněk Plevač
41 1202333 Radovan Macourek
42 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
43 1400328 Ing. Jiří Veselý
44 0301113 Ladislav Keller
45 0301579 Petr Vendl
46 0301286 Radek Ševčík
47 0402652 Bc. Josef Jančík
48 1400269 Ing. Petr Nekovář
49 1101121 Ing. Richard Žák
50 0101588 Ing. Radek Pernekr
51 1400772 Tomáš Žoudlík
52 1003178 Ing. Petr Strnad
53 1101462 Roman Otisk
54 0015060 Ing. Martin Padevět
55 1102398 Ing. Jan Lapiš
56 0100538 Ing. Adolf Šicner
57 0007683 Ing. Pavel Burian
58 0600243 Ing. Marek Holman
59 0701292 Ondřej Pelikán
60 0011828 Ing. Ondřej Barcal
61 1003541 Ing. Barbora Kopecká
62 0007714 Ing. Zdeněk Brunát
63 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
64 0700636 Tomáš Grubner
65 0005420 Ing. Pavel Melicher
66 0007800 Ing. Petr Pleskač
67 1104031 Ivo Bůžek
68 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
69 0301284 Jiří Feureisl
70 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
71 0101168 Martin Kolouch
72 1100742 Ing. Josef Waclawek
73 0013680 Ing. Jan Jacko
74 0013645 Mgr. Michal Smejkal
75 0011077 Ing. Jakub Dušátko
76 1201373 Ing. Stanislav Ház
77 1100207 Ing. Jan Blažík
78 1302492 Ing. Zdeněk Starý
79 1202391 Ing. Daniel Spáčil Ph.D.
80 0401404 Rostislav Tomáš
81 1104013 Ing. Vít Kaplan
82 1101366 Ing. Roman Musílek
83 0701318 Ing. Miroslav Mergl
84 1100781 Ing. Jan Krömer
85 1103405 Ing. Petr Chroboček
86 1007341 Ing. Michal Špiroch
87 0010915 Ing. Olga Hűbnerová
88 1005496 Ing. Josef Čech Ph.D.
89 1400628 Ing. Ivan Pečinka
90 0700356 Ing. Zdeněk Pavlík
91 0202043 Ing. Václav Bohatý
92 0500491 Günter Hanisch
93 0009381 Ing. Petr Kalenda
94 1103487 Ing. Roman Rossípal
95 0500441 Antonín Hnik
96 1202134 Ing. Jaroslav Málek
97 1104376 Ing. Drahomír Gromotovič
98 1007026 Mgr. Petr Žváček
99 1006708 Ing. Petr Tupý
100 0100031 Ing. Jan Kocmich
101 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
102 1006365 Ing. Samir Asfour
103 0701470 Ing. Otakar Vašák
104 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
105 0004708 Ing. Ludvík Čech
106 1004201 Ing. Jan Matějíček
107 1007038 Ing. Dušan Hradil
108 1006505 Ing. Alžběta Klimszová
109 0201914 Jana Kocábková
110 0100448 Otakar Veselý
111 0300772 Petr Pařízek
112 0501332 David Senohrábek DiS.
113 1201435 Ing. Leopold Kulhánek
114 0101048 Ing. Martin Slabihoudek
115 1202363 Ing. Petr Kocourek
116 0102012 Petr Snížek
117 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
118 0201776 Marcela Hořeňovská
119 1104150 Bc. Miroslav Durčák
120 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
121 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
122 1201200 Ing. Jiří Schindler
123 0602824 Ing. Eva Bělčáková
124 0013390 Ing. Ondřej Machek
125 0602395 Ing. Martina Konášová
126 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
127 0400905 Ing. Milan Spurný
128 0003747 Ing. Antonín Fara
129 1202319 Radek Hrbáček DiS.
130 0000642 Josef Hejnal
131 0202405 Ing. arch. Ivana Karlíková
132 0201939 Ing. Radka Valešová
133 0202457 Ing. Martin Šesták
134 1102964 Jaromír Mičulek
135 1202366 Ing. Lukáš Vencel
136 1004081 Ing. Martin Hlavoň
137 0300699 Ing. Milan Štefanov
138 1006573 Ing. Jakub Holásek
139 1400691 Ing. Mirek Fučík
140 0401935 Ing. Kamila Dobešová
141 0201967 Radek Daneš
142 1103015 Jan Grohman
143 0402536 Ing. Jiří Novák
144 1104285 Ing. Josef Kupka
145 0011253 Pavel Vokrouhlík
146 0012475 Ing. Martin Krýcha
147 0012912 Ing. Jiří Lávic
148 0014926 Ing. Martin Ujházi
149 0005013 Rudolf Šrámek
150 0014907 Ing. arch. Michaela Málková
151 0500180 Ing. Jiří Žižka
152 0008610 Ing. Filip Ondřejek
153 0300785 Karel Ježek
154 1102508 Martin Sochacy
155 1104148 Pavel Bobek
156 0002420 Ing. Stanislav Potůček
157 0300657 Ing. Josef Janů
158 0401396 Ing. Eva Šenková
159 0201252 Ing. Lada Kůsová
160 0003192 Ing. Jan Dudáček