Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Standardy služeb a kalkulačka pracnosti výkonů – aktualizovány

Standardy služeb a kalkulačka pracnosti výkonů – aktualizovány

logo PROFESIS

Metodická pomůcka (manuál) Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů, která stanovuje rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, navrhování, projektování a realizace staveb, je v systému PROFESIS nově upravena, a to na společné části a části zpracované pro jednotlivé obory. Dokumenty jsou průběžně aktualizovány.

Aktualizována byla i navazující


Dotazy a náměty k Profesnímu informačnímu systému ČKAIT – PROFESIS zasílejte e-mailem na profesis@ckait.cz.