Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko k tiskové konferenci ze dne 26.6.2019

Stanovisko k tiskové konferenci ze dne 26.6.2019

Stanovisko České komory autorizovaných inženýrů a techniků k reakci náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Scheinherra na tiskovou konferenci ČKAIT
Zásadní připomínky ČKAIT jsou:
 
 • členové ČKAIT mají ze zákona povinnost spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů, a proto tisková konference;
   
  • nikdo z odborníků, kteří vystoupili na tiskové konferenci nepracoval na projektu "Soubor mostních objektů a komunikací ulic Libeňský most včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova – Dělnická v Praze 7 a 8", který získal stavební povolení–nejsou tedy na projektu finančně zainteresováni;
    
  • Rada hl. m. Prahy schválila návrh řešení, které bylo vytvořeno jako studie Kloknerova ústavu ČVUT. Tato studie nebyla odborně oponována, ani nepodstoupila nezávislou kontrolu podle Zákona;
    
 • studie neřeší to co bylo v zadání schváleného projektu, tj. zlepšení průjezdnosti ulice Libeňský most, zlepšení průtoku při povodních, vybudování retenční nádrže a předčistícího zařízení na jedné z hlavních kanalizačních stok před čistírnou, dopravní řešení předmostí i prostoru "ostrova";
   
 • rozhodnutím Rady HMP bylo oddáleno zahájení prací na řešení havarijního stavu Libeňského mostu o cca tři roky;
   
 • rozhodnutí Rady HMP znamená, že za půl miliardy Kč budeme mít místo nového mostu most starý, který nebude splňovat provozní podmínky nejen výhledové, ale ani současné.
 
Další informace ZDE
 
Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz
02. 07. 2019