Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko MMR k bezbariérovému řešení pochozích ploch ve vztahu k památkám

Stanovisko MMR k bezbariérovému řešení pochozích ploch ve vztahu k památkám

MMR vydalo stanovisko Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Jeho cílem je sjednotit aplikační praxi pro pochozí plochy pro chodce, na nichž se provádí hmatové úpravy pro osoby se zrakovým postižením a zároveň se zohledňuje ochrana památkové péče.

Znění stanoviska vychází z dohody mezi MMR, MD, MK, MPO, ČKA, ČKAIT a SONS, má 4 části a 8 bodů:

  1. První část obsahuje úvod a kompetence resortů.
  2. Ve druhé části je stavební zákon, bezbariérová vyhláška a hmatové prvky.
  3. Třetí část obsahuje zabránění ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a zajištění ochrany veřejných zájmů.
  4. Ve čtvrté části jsou uvedeny závěry.