Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Statika hrou - nová stálá expozice Národního technického muzea vznikla spoluprací NTM s ČKAIT

Statika hrou - nová stálá expozice Národního technického muzea vznikla spoluprací NTM s ČKAIT

V pátek 28. června 2019 otevřelo Národní technické muzeum ve svém Centru stavitelského dědictví v Plasích novou stálou expozici s názvem Statika hrou. Vernisáže se zúčastnili předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, děkan Stavební fakulty ČVUT prof. Ing. Jiří Máca, CSc., předseda ČKA Ing. arch. Jan Kasl a generální ředitel NTM Mgr. Karel Ksandr. Expozice, která zve ke zkoumání, objevování a ověřování principů statiky, vznikla ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Autoři projektu expozice připravili scénář a zpracovali výrobní projektovou dokumentaci potřebnou pro výrobu jednotlivých exponátů.

Byl sestaven řešitelský tým z pracovníků Stavební fakulty ČVUT, Stavební fakulty VŠB – TU Ostrava, firmy TAM TAM, EXCON A firmy Filip Chmel. Tým ve složení doc Ing. Martin Krejsa, Ph.D., doc. Ing Vladimír Hrdoušek, CSc. Ing. Michael Nečas, Ing. Pavel Havránek a Ing. Filip Chmel, zpracoval scénář a poté zajistil zpracování projektové dokumentace, která byla v závěru roku 2018 předána pracovníkům NTM k zajištění výroby jednotlivých částí expozice. V průběhu prací na scénáři i konzultacemi při zpracování projektu se do spolupráce zapojili i manželé Koderovi z Centra stavitelského dědictví NTM V Plasích jejichž přínos pro práci na projektu byl nesporný.

Inženýři spojili své síly se zaměstnanci muzea s cílem ukázat návštěvníkům, jak funguje stavba domu ze statického hlediska. Pro oslovení mladších návštěvníků nebývají většinou slova a poučky, ale obrazy, doteky, možnost být v poznávání aktivní. Tato kritéria byla pro vznik expozice určující, ale zároveň, tak jako v celém muzeu, zůstal zachován prostor i pro oslovení odbornější veřejnosti a dospělých návštěvníků. Příležitost osahat si různé materiály a vyzkoušet si základní statické principy je doplněna možností vidět staré historické plány a modely, dozvědět se, jak a proč se co dělá a jak to funguje.

Z modelů, které jsou v expozici umístěny, stojí rozhodně za povšimnutí čtyři a půl metru dlouhý model Rankovy lávky. Tato celodřevěná, téměř 200 metrů dlouhá lávka vzpěradlové konstrukce bez vnitřní podpory byla navržená kolem roku 1838 pražským tesařským mistrem Michaelem Rankem. Měla přemostit Vltavu v Praze v místě dnešního Mánesova mostu. K její realizaci nedošlo, ale už jen její model je rozhodně nesmírně zajímavý.

Pro většinu lidí je statik člověk, který je povoláván k poškozené stavbě a rozhoduje, zda je nutná demolice nebo lze stavbu opravit. To je sice pravda, ale těžiště jeho práce je úplně jinde. Kde, to je cílem ukázat právě v nově otevírané expozici.

Současně s otevřením nové expozice Statika hrou byla v Centru stavitelského dědictví v Plasích zahájena výstava nominovaných projektů České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka staveb realizovaných na území České republiky v posledních pěti letech má sloužit ke kontinuální propagaci kvalitní české architektury. Zahrnuje široké spektrum děl – od velkých komplexů a nákladných staveb po drobná díla, třeba i dočasného charakteru. Nejlepších 34 nominovaných projektů si můžete prohlédnout od 27. června 2019 ve venkovní expozici areálu Národního technického muzea Centra stavitelského dědictví v Plasích. Vyhlašovatelem soutěže je Česká komora architektů. Vstup na výstavu je zdarma.


Ing. Svatopluk Zídek
spoluautor expozice za ČKAIT
Kolegium pro technické památky
ČKAIT & ČSSI

02. 07. 2019