Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Statika od základů po krovy (pokračování) - seminář

Statika od základů po krovy (pokračování) - seminář

Program:

  1. Statika a legislativa z pohledu nového stavebního zákona
  2. Potřeba a principy statických výpočtů pro nové stavby i rekonstrukce
  3. Nová generace eurokódů, připravované a vydané normy
  4. Současné moderní požadavky na nosné konstrukce
  5. Návrhy a výpočetní metody pro základy, opěrky, svislé konstrukce, krovy a ploché střechy
  6. Kvalita a důvěryhodnost statických programů, příprava nové vyhlášky
  7. Odpovědnost projektanta IP00  a IS00 na projektech vlastních a cizích

Přednášející:

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. - předseda OK ČKAIT Plzeň, projektant a statik, znalec v oboru stavebnictví a projektování, vysokoškolský učitel na Katedře mechaniky ZČU v Plzni

Místo konání:

Kongresový sál Krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova u. 57

Termín konání:

středa 20.9.2023 od 10.00 hod.

Kontakt:

tajemnice OK ČKAIT Jihlava Lenka Zemanová, tel. 567331315, e-mail: jihlava@ckait.cz

 

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Termín
Celková kapacita
40
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1400578 Ing. Pavel Šimek
2 1400418 Ing. Petr Klimeš
3 1400539 Jiří Salus
4 1400473 Ing. Michal Šula
5 1400634 Ing. Jiří Halva
6 1400775 František Musil
7 1400714 Ing. Martin Zapoměl
8 1400732 Ing. Miroslav Bém
9 1000370 Ing. Radovan Sojka
10 1400527 Ing. Stanislav Šťáva
11 1400322 Ing. Otakar Blažek
12 1400763 Ing. Patrik Příhoda
13 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
14 1007193 Ing. Jiří Sedlář
15 1400254 Ing. Zdeněk Musil
16 1400529 Ing. Zbyněk Mátl
17 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
18 1400656 Jaroslav Trojan
19 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
20 0101934 Pavel Svoboda
21 0010529 Ing. Jiří Surovec
22 0009139 Ing. Ivo Drozd
23 1006323 Ing. Martin Roušar
24 1000416 Ing. Libor Kavalec
25 1007332 Ing. Radim Novák
26 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
27 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
28 1005786 Michal Zejda
29 0100537 Ing. Vladimír Konrád
30 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
31 1000530 Ing. Svatopluk Bolcek
32 1200167 Ing. Petr Horčička
33 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
34 0701721 Ing. Josef Jůn
35 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
36 1400275 Ing. Pavel Ježek