Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Statika staveb 2022 Plzeň - konference

Statika staveb 2022 Plzeň - konference

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblast Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT, s.r.o. a Aktivem Statika, mosty a zkušebnictví při ČKAIT připravuje na 13. září 2022 odbornou konferenci s názvem Statika staveb 2022 Plzeň. Jedná se o 5. ročník této konference v Plzni.

Zaměření konference

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nově je do programu zařazena i část věnovaná pouze problematice navrhování geotechnických konstrukcí připravená ve spolupráci s Aktivem Geotechnika.

Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

Cíl konference

Cílem konference je výměna poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.

Základní témata – předběžný program konference

 • Zahájení předsedou ČKAIT
 • Novinky v normách zatížení staveb
 • Třídy následků a prohlídky nosné konstrukce staveb
 • Dokumentace konstrukční části staveb
 • Řešení zděných konstrukcí ze základních zdících materiálů
 • Vhodná a nevhodná řešení zděných staveb
 • Statická problematika řešení vegetačních střech
 • Vhodnost a ekonomika speciálního zakládání
 • Činnost statika při živelných pohromách, hodnocení staveb
 • Dobré a nedobré příklady úprav podloží a návrhu spodní stavby
 • Úpravy panelových objektů – postup pro znalé i neznalé
 • Příklady z realizovaných staveb

 

Příprava konference

Přípravu konference zajišťuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblast Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT Praha a Aktivy Statika a Geotechnika ČKAIT.

 

Organizační údaje

Místem konání konference bude Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň.

Termín konání je úterý 13. 9. 2022 od 9 hodin do 17 hodin.

Jednacími jazyky budou čeština a slovenština.

Přihlášky na konferenci přijímá Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 2464/37, Plzeň, na termínové listině www.ckait.cz, pro neautorizované osoby ČKAIT na plzen@ckait.cz.

Informace o konferenci: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., tel. 603 216 966.

Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti.

Vložné pro členy ČKAIT činí 1 000 Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 1 500 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vložné prosím uhraďte bankovním převodem do 10. 9. 2022 na účet č. 161782314/0300, ČSOB Praha 2. Platba musí obsahovat jméno účastníka, nikoliv jen organizaci. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

Program konference bude zveřejněn na stranách ČKAIT a bude průběžně aktualizován.

 

Za přípravný výbor konference                             

    Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.                                               

    předseda výboru ČKAIT oblasti Plzeň

Termín
Celková kapacita
200
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 187
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014065 Ing. Marek Tomeček
2 0201611 Ing. Jan Vachulka Ph.D.
3 0200892 Ing. Petr Černý
4 1003796 Ing. Petr Jirák
5 1006758 Ing. Petr Klimeš
6 0102517 Ing. Jan Basík
7 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
8 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
9 0003778 Ing. Miloslav Smutek Ph.D.
10 0202195 Ing. Jakub Švehla
11 0201583 Ing. Vladimír Honzík
12 0013383 Ing. Pavel Maršík
13 1100666 Ing. Jaromír Malásek