Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Statika staveb 2022 Plzeň - konference

Statika staveb 2022 Plzeň - konference

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblast Plzeň ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT Praha, Profesním aktivem oboru Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce, Zkoušení a diagnostika a Profesním aktivem Geotechnika připravuje na 13. září 2022 odbornou konferenci s názvem Statika staveb 2022 Plzeň. Jedná se o 5. ročník této konference v Plzni.

Zaměření konference

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nově je do programu zařazena i část věnovaná pouze problematice navrhování geotechnických konstrukcí připravená ve spolupráci s Aktivem Geotechnika.

Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

Cíl konference

Cílem konference je výměna poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.

Základní témata – předběžný program konference

 • Zahájení předsedou ČKAIT
 • Novinky v normách zatížení staveb
 • Třídy následků a prohlídky nosné konstrukce staveb
 • Dokumentace konstrukční části staveb
 • Řešení zděných konstrukcí ze základních zdících materiálů
 • Vhodná a nevhodná řešení zděných staveb
 • Statická problematika řešení vegetačních střech
 • Vhodnost a ekonomika speciálního zakládání
 • Činnost statika při živelných pohromách, hodnocení staveb
 • Dobré a nedobré příklady úprav podloží a návrhu spodní stavby
 • Úpravy panelových objektů – postup pro znalé i neznalé
 • Příklady z realizovaných staveb

 

Příprava konference

Přípravu konference zajišťuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblast Plzeň ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT Praha, Profesním aktivem oboru Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce, Zkoušení a diagnostika a Profesním aktivem Geotechnika. 

 

Organizační údaje

Místem konání konference bude Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň.

Termín konání je úterý 13. 9. 2022 od 9 hodin do 17 hodin.

Jednacími jazyky budou čeština a slovenština.

Přihlášky na konferenci přijímá Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 2464/37, Plzeň, na termínové listině www.ckait.cz, pro neautorizované osoby ČKAIT na plzen@ckait.cz.

Informace o konferenci: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., tel. 603 216 966.

Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti.

Vložné pro členy ČKAIT činí 1 000 Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 1 500 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vložné prosím uhraďte bankovním převodem do 10. 9. 2022 na účet č. 161782314/0300, ČSOB Praha 2. Platba musí obsahovat jméno účastníka, nikoliv jen organizaci. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

Program konference bude zveřejněn na stranách ČKAIT a bude průběžně aktualizován.

 

Za přípravný výbor konference                             

    Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.                                               

    předseda výboru ČKAIT oblasti Plzeň

Termín
Celková kapacita
200
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014065 Ing. Marek Tomeček
2 0201611 Ing. Jan Vachulka Ph.D.
3 0200892 Ing. Petr Černý
4 1003796 Ing. Petr Jirák
5 1006758 Ing. Petr Klimeš
6 0102517 Ing. Jan Basík
7 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
8 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
9 0003778 Ing. Miloslav Smutek Ph.D.
10 0202195 Ing. Jakub Švehla
11 0201583 Ing. Vladimír Honzík
12 0013383 Ing. Pavel Maršík
13 1100666 Ing. Jaromír Malásek
14 0301019 Ing. Martin Šafařík
15 0013919 Ing. Petr Pospíšil
16 0012490 Ing. Petr Duník
17 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
18 0200367 Ing. Eduard Trojánek
19 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
20 0401419 Ing. Otakar Starý
21 1003452 Ing. Miloslav Schneider
22 0100065 Ing. Jaroslav Hejl
23 0102605 Ing. Lukáš Benda
24 0102524 Ing. Tomáš Marchal
25 1003606 Ing. Radomír Svatek
26 0010767 Ing. Marián Múdry
27 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
28 0000107 Ing. Michael Trnka CSc.
29 0300128 Ing. Ivo Čechman
30 0201609 Ing. Anna Kopecká
31 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
32 0201884 Michal Drnek
33 0000516 Ing. Jan Bořek
34 0013556 Jan Novotný
35 0007083 Ing. Václav Novotný
36 0101667 Ing. Jiří Tuček
37 0007681 Ing. Tomáš Bryčka
38 1004391 Ing. Patrik Štancl Ph.D.
39 0009804 Ing. Michal Šibrava
40 1005880 Ing. Pavel Tesař
41 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
42 0014539 Ing. Pavel Kaštánek
43 0202107 Ing. Jan Baloun
44 0000060 Ing. Milan Komínek
45 0009449 Ing. Jan Štěpán
46 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
47 0701669 Ing. Patrik Tmej
48 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
49 0013781 Ing. Martin Hulan
50 0600582 Ing. František Futera
51 0601355 Ing. Josef Bezvoda
52 1100690 Ing. Stanislav Rada
53 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar