Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STATIKA STAVEB 2023 Plzeň - konference ČKAIT

STATIKA STAVEB 2023 Plzeň - konference ČKAIT

Pořadatelé: Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Informační centrum ČKAIT, s.r.o., profesní aktivy ČKAIT: Profesní aktiv Statika a dynamika, Profesní aktiv Mosty a inženýrské konstrukce, Profesní aktiv Zkoušení a diagnostika, Profesní aktiv Geotechnika 

Organizační garant: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng., předseda oblastního výboru Plzeň ČKAIT, 603 216 966

Odborný garant: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng., předseda oblastního výboru Plzeň ČKAIT, 603 216 966

Místo konání: Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň, sál Conferenza, ubytování je možné objednat na webových stranách hotelu se slevou 10% pod heslem CKAIT.

Termín konání: středa 6. 9. 2023 9.00 - 17.30 hodin, čtvrtek 7. 9. 2023 9.00 - 13.00 hodin

Jednací jazyky: čeština, slovenština.

Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti.

Konference je zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Do programu zařazena část věnovaná problematice navrhování geotechnických konstrukcí.

Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

Cílem konference je informování o stavu navrhování a realizace nosných konstrukcí ve třech základních směrech. Zaprvé se jedná o nové požadavky z předpisů, vývoje a norem pro navrhování konstrukcí. Zadruhé jde o výměnu poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Zatřetí se jedná o poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.

Základním tématem příspěvků na konferenci je stav navrhování a provádění konstrukcí v současné době. Do letošního programu proto byly zařazeny novinky z vývoje druhé generace základních návrhových norem – eurokódů včetně obsahu vyšlých norem, a to v oblastech:

  •  zatížení a spolehlivost staveb
  •  nová generace navrhování betonových konstrukcí podle eurokódů a UHPC
  • stavební úpravy a statické možnosti pro fotovoltaiku, ekologické a energetické úpravy staveb
  • současné zděné konstrukce a doporučení pro jejich navrhování
  • představy o rozsahu potřebné dokumentace konstrukční části ve vazbě na nový stavební zákon a vyhlášky o dokumentaci staveb
  • vegetační střechy a zahradní úpravy střech
  • geotechnika a její aktuální vybraná řešení.

Program: Podrobný program naleznete v příloze. Změna programu vyhrazena. 

Vložné:

  • pro členy ČKAIT činí 1500 Kč na oba dny (VS: 070923, Poznámka: jméno účastníka), na jeden den 1000 Kč (VS 060923, Poznámka: jméno účastníka)
  • pro ostatní odbornou veřejnost 2500 Kč pro oba dny (VS 070923, Poznámka: jméno účastníka), na jeden den 1500 Kč (VS 060923, Poznámka: jméno účastníka)
  • společenský večer 650 Kč (VS 1900, Poznámka: jméno účastníka)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vložné je třeba uhradit bankovním převodem do 1. 9. 2023 na účet č. 161782314/0300, ČSOB Praha 2. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka. Zálohovou fakturu vystavíme na požádání na plzen@ckait.cz, daňový doklad vystavíme na vyžádání na plzen@ckait.cz.

Akreditace: Konferenci jsou přiděleny 2 body CŽV. Potvrzení o účasti v programu CŽV vystavíme na vyžádání.

Způsob přihlášení: autorizované osoby ČKAIT zde, ostatní odborná veřejnost na plzen@ckait.cz, účast na společenském večeru 6. 9. 2023 na plzen@ckait.cz. Přihlášení je možné do 1. 9. 2023 do 20.00 hod.

Termín
-
Celková kapacita
140
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013919 Ing. Petr Pospíšil
2 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
3 0014055 Ing. Jan Vopička
4 0100065 Ing. Jaroslav Hejl
5 0000516 Ing. Jan Bořek
6 0600280 Ing. Petr Chval
7 0501392 Ing. Jakub Souček
8 0100067 Ing. Miloslav Nutil
9 0200633 Ing. Vladimír Vaněk
10 0100118 Ing. Pavel Mizera
11 0013282 Ing. Michal Procházka
12 0010304 Ing. Michal Voplakal Ph.D.
13 0301209 Ing. Martin Štecher
14 0007473 Ing. Marek Schejbal
15 0200531 Ing. František Brotánek CSc.
16 0202070 Ing. Pavel Semilský
17 1302487 Ing. Lukáš Kulla
18 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
19 0012490 Ing. Petr Duník
20 1201749 Ing. Václav Losík
21 0000900 Ing. Aleš Jungmann
22 0008812 Ing. Michal Sedláček Ph.D.
23 0202221 Ing. Miroslav Packan
24 0007660 Ing. Vít Lerl
25 0102517 Ing. Jan Basík
26 1005187 Ing. Martin Vychopeň
27 0014065 Ing. Marek Tomeček
28 0201583 Ing. Vladimír Honzík
29 0202195 Ing. Jakub Švehla
30 0202212 Ing. František Chalupný
31 1005325 Ing. Andrej Smatana
32 0013403 Ing. Aneta Rainová
33 0015084 Ing. Radek Štefan Ph.D., FEng.
34 1003796 Ing. Petr Jirák
35 0101889 Ing. Václav Martan
36 0013383 Ing. Pavel Maršík
37 0201775 Josef Černý
38 0501382 Ing. Michal Souček
39 1100690 Ing. Stanislav Rada
40 0201609 Ing. Anna Kopecká
41 0009449 Ing. Jan Štěpán
42 0000107 Ing. Michael Trnka CSc.
43 1100666 Ing. Jaromír Malásek
44 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
45 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
46 0013948 Ing. Martin Gula
47 1102159 Ing. Petr Drbušek
48 1103503 Ing. Jiří Skopalík
49 1005667 Ing. Petr Válek
50 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
51 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
52 1004114 Ing. Vít Navrátil
53 0007736 Ing. František Nerad
54 0010633 Ing. Jan Vacík
55 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
56 0007648 Ing. Jaroslav Langer Ph.D.
57 0200171 Ing. František Netrval
58 0200029 Ing. Aleš Štrunc CSc.
59 0201277 Ing. Ivan Rys
60 1005880 Ing. Pavel Tesař
61 0015158 Ing. Marcela Caldová
62 0015266 Ing. Marek Calda