Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STATIKA STAVEB Plzeň 2019

STATIKA STAVEB Plzeň 2019

 

Tisková zpráva

4/2019

Praha, 01. 04. 2019

Statika STAVEB Plzeň 2019
 
V letošním roce pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě druhý ročník konference o navrhování a posuzování nosných konstrukcí staveb. Uskuteční se 4. 4. 2019 v Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň, od 9.00 do 17.00 hod.  Konference je orientována především na problematiku pozemních staveb. Je určena projektantům, statikům a dalším odborníkům.
 
 
Nosné konstrukce tvoří základ každé stavby. Vytvářejí stabilní nosnou kostru, na niž navazují další konstrukce stavby. Konstrukce se navrhují jako originál a stále se vyvíjejí.
 
Návrh a provedení nosné konstrukce vyžaduje specifické odborné znalosti a zkušenosti. Jejich správné uplatnění má za cíl dosažení očekávané spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti celé navržené stavby.
Důležitým faktorem je také oblast norem, aktuálních předpisů a stavební legislativy, která se uplatňuje při návrhu konstrukcí a ve stavební praxi.
 
Se vším tím souvisí i postavení statika v procesu výstavby, jeho účast na pracích od prvotních návrhů po realizaci stavby, prostor a čas na kvalitní zpracování a možnosti ovlivnění staveb z jeho pozice k lepšímu a efektivnějšímu stavění. Nosné konstrukce jsou důležitým článkem staveb a jejich návrh musí být vhodně a dostatečně začleněn i do tzv. rekodifikace stavebního práva, která bude mít za rok až dva zásadní vliv na rozsah a zpracování projektové dokumentace a povolení staveb.
 
Jednání o navrhování a provádění nosných konstrukcí, ukázka dobrých i špatných řešení a diskuse nad problémy jsou velmi důležité a potřebné. V oblasti nosných konstrukcí staveb se jedná například o použití neplatných norem a jejich aktuální náhradu v oblasti zakládání, výklad a jednotný postup při stanovení dostatečného, ale i potřebného rozsahu dokumentace nosných částí stavby pro jednotlivé stupně výstavby, zajištění podkladů pro práci statika a zabezpečení průzkumných prací pro jeho činnost. Jako důležité vidíme i začlenění statika do týmu architektů a investorů při návrhu stavby nebo nejednotné požadavky stavebních úřadů k dokumentaci zasahující nosné konstrukce.
 
Pro rok 2019 bylo zvoleno jako hlavní téma spolehlivosti staveb. Druhým tématem je jsou praktické příklady řešení nosných konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb.
 
Dopolední část konference bude věnována normám, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Seznámíme se s aktuálním stavem zásad navrhování podle Eurokódů jako základních návrhových norem pro nosné stavební konstrukce. Je připraveno pět přednášek našich předních odborníků. Jedná se o zatížení staveb a zásady navrhování, betonové konstrukce, zakládání staveb a posuzování spolehlivosti stávajících konstrukcí.
 
Odpolední část konference bude směřována na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi a materiály a chyby v návrhu a provedení nosných konstrukcí. Proto jsme zařadili do programu i informace o kolapsu haly v České Třebové.
 
Konference má ukázat odbornou problematiku nosných konstrukcí, rozšířit diskusi nad dnešním systémem navrhování a provádění konstrukcí a pomoci hledat správná moderní a vhodná řešení.
 
Přípravu konference zajišťuje ČKAIT, oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT s.r.o. a aktivem Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a specializace Zkoušení a diagnostika staveb.
 
 
 
Za přípravný výbor konference: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti Plzeň, statik a projektant pozemních staveb
02. 04. 2019