Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stávající stavební zákon versus nový stavební zákon - webinář

Stávající stavební zákon versus nový stavební zákon - webinář

Přednášející: Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT a autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA

Anotace: Cíl vzdělávacího programu: seznámení účastníků s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy na výstavbu. Absolventi webináře budou v detailu seznámení s obecnými a technickými požadavky na výstavbu (§ 169 SZ), technickými požadavky na stavbu (§ 156 SZ), požadavky na výrobky uplatněné ve stavbě (zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná NV pro stanovené výrobky strojní, stavební, elektro apod.) a požadavky vyplývajícími pro uplatnění tzv. VTZ – vyhrazených technických zařízení ve stavbě (elektro, tlak, plyn a zvedací zařízení) podle nového zákona č. 250/2021 Sb. Stavební zákon stanovuje povinnosti účastníků výstavby při naplňování uvedených požadavků podle toho, jak k tomu účastníky výstavby vede zejména stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy ve vazbě na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. bude konfrontován s požadavky stanovenými novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. a jeho novelizacemi v r. 2022 ev. 2023, a to vč. stavu návrhu nových prováděcích předpisů k tomuto novému stavebnímu zákonu nabývajícího účinnost od 1. 7. 2024.

Cílová skupina: účastníci výstavby – stavebník, projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb realizovaných tzv. svépomocí, koordinátor BOZP na staveništi, popř. další pracovníci realizující investiční stavební záměry

Program akce:

 1. Přehled a rozbor stávajících nejdůležitějších zákonů ve výstavbě
 2. Stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. - výtah rozhodujících paragrafů
 3. Prováděcí předpisy ke stávajícímu stavebnímu zákonu – vyhlášky, nařízení vlády k požadavkům na výstavbu (BOZP, PO, Energetika …)
 4. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. – účinnost od 1. 7. 2023 změněna na 1. 7. 2024
 5. Změnový zákon č. 284/2021 Sb. vyvolaný zákonem č. 283/2021 Sb. – zásah do celkem dalších 58 zákonů ve výstavbě; účinnost od 1. 7. 2023 změněna na 1. 7. 2024
 6. Malá (odkladná) novela č. 195/2022 Sb. zákona č. 283/2021 Sb. – změna účinnosti z 1. 7. 2023 na 1. 7. 2024
 7. Nový zákon č. 197/2022 Sb. – vazba na stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. s ohledem na konflikt na Ukrajině – tzv. nezbytná stavba; zásah do požadavků na výstavbu; dočasnost na 3 roky
 8. Velká (věcná) novela zákona č. 283/2021 Sb. – stav projednávání v PSP k 02/2023
 9. Prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu – téze, návrhy, stav projednávání na MMR ČR k 02/2023
 10. Vyhláška č. 418/2022 Sb. novelizující vyhlášku č. 500/2006 Sb. – územní plánování a č. 501/2006 Sb. – požadavky na využívání území
 11. Zákon č. 19/2023 Sb. novelizující oblast energetiky tzv. Lex OZE I a to i ve stávajícím stavebním zákoně č. 183/2006 Sb.

 

ORGANIZACE: OK Plzeň ČKAIT - Hana Hričinová, e-mail: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 9. 3. 2023 od 9 hod. (délka trvání 4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář zhlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto zhlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné zhlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 8. 3. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
1000
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012729 Ing. Jan Strnad
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 0005420 Ing. Pavel Melicher
4 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
5 0102635 Bc. Marek Potclan
6 0202233 Ing. Jiří Brunclík
7 0010699 Tomáš Pilík DiS.
8 0008374 Ing. David Vávra
9 0602920 Ing. Marek Lokvenc
10 0202374 Ing. Marek Chval
11 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
12 0202379 Ing. Petr Blažek
13 0202165 Ing. Milan Jíra
14 0201418 Ing. Miloš Valíček
15 0202016 Gabriela Krestýnová
16 0201775 Josef Černý
17 0202153 Renata Plevačová
18 0201673 Ing. Jana Mrázová
19 0200701 Liliana Weinfurterová
20 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
21 0202378 Ing. Petr Suchánek
22 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
23 0002847 Ing. Josef Stanko
24 0201246 Milan Rubáš
25 0202013 Ing. Petr Tulačka
26 0200329 Jaroslav Janda
27 0202449 Ing. Zdeňka Raiserová DiS.
28 0202451 Ing. Robert Zápotocký
29 0202407 Ing. Zdeněk Kristl
30 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
31 0202299 Ing. Jiří Škrleta
32 0201196 Richard Bozděch
33 0201196 Richard Bozděch
34 0202327 Ing. Dušan Martiniak
35 0202127 Jan Beneš
36 0202300 Ing. Jiří Vavřička
37 0201227 Ing. Jan Veber
38 0202171 Ing. Marcela Procházková
39 0201921 David Stieber
40 0013008 Jaroslav Soumar
41 0200526 Ing. Ladislav Nožička
42 0202452 Ing. Libuše Schupplerová
43 0202129 Ing. arch. Petra Šmolíková
44 0201689 Ing. Aleš Kocábek
45 0202175 Ing. Roman Štolc
46 0501355 Anna Löfflerová
47 0200259 Zdeněk Varvařovský
48 0014926 Ing. Martin Ujházi
49 1007459 Ing. Jiří Müllner
50 0011534 Ing. Ondřej Skala
51 0014823 Ing. Milan Vaňas
52 0201674 Ing. Marek Weishäupl
53 0201511 Jaroslav Karkoš
54 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
55 0201776 Marcela Hořeňovská
56 0201061 Miroslav Němec
57 0202447 Jan Valenta
58 0201928 Jan Kuvík
59 0200795 Ing. Petr Šatra
60 0601178 Ing. Eva Gebrtová
61 1301901 Ing. Radek Machala
62 0201942 Tomáš Chouň
63 0202131 Ing. arch. Jitka Hartmanová
64 0202369 Milan Jedlička
65 0004017 Ing. Božena Rusová
66 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
67 1200636 Ing. Karel Grabovský
68 1202249 Martin Pružinec
69 0201884 Michal Drnek
70 0201078 Ing. Radek Loukota
71 0012869 Martina Otradovcová
72 0401567 Ing. Alena Benešová
73 1001908 Ing. Eva Janáčková
74 0001352 Ing. Jiří Bulis
75 1005318 Vladimír Lapčík
76 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
77 0201030 Ing. Ivo Mikáska
78 1104031 Ivo Bůžek
79 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
80 0202437 Ing. Petr Šaněk
81 0014337 Ing. Jan Gallia
82 0602134 Michal Soukup DiS.
83 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
84 0200322 Ing. Stanislav Nesnídal
85 0201204 Ing. Miroslav Duchek
86 0202146 Karel Lucák
87 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
88 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
89 0202308 Ing. Václav Heis
90 0202019 Ing. Jan Cikán
91 1201746 Ing. Martin Černý
92 0200594 Ing. Ivan Kobza
93 0015080 Ing. Jakub Kocián
94 1005561 Ing. Jan Jelínek
95 0200275 Ing. Josef Malý
96 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
97 1003796 Ing. Petr Jirák
98 0009606 Ing. Michaela Holá
99 0009347 Ing. František Marek
100 0011253 Pavel Vokrouhlík
101 0005478 Ing. Petr Kaplan
102 0202488 Petr Michálek
103 0201190 Ing. Vladislav Šťastný
104 1000392 Ing. Miloš Černý
105 0202324 Petr Černý
106 1003797 Ing. Pavel Hovorka
107 0015137 Ing. Mirek Dragoun
108 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
109 1302246 Marian Kozubík
110 0202015 Ing. Martin Felix
111 0202422 Ing. Miroslav Silvar MBA
112 0015146 Pavel Žemlička
113 0102522 Ing. Jiří Růžička
114 0601923 Karel Řehák
115 0202200 Ing. Jan Zíka
116 0202492 Josef Chlanda
117 0002058 Jan Tomášek
118 1302066 František Hruboň
119 0401096 Josef Veselý
120 1202325 Ing. Josef Blaha
121 0102622 Ing. arch. Ondřej Klimeš
122 0202117 Ing. Kateřina Kretková
123 1005071 Ing. Milan Navrátil
124 1104025 Martina Prymusová
125 0013997 Ing. Petr Svoboda
126 0014832 Jiří Nechuta
127 0202495 Ing. arch. Jaroslav Bečvář
128 1104286 Ing. Radek Byrtus
129 1104239 Ing. Petr Morawec
130 0012496 Ing. Klára Dymáková
131 1201710 Ing. Daniela Diblíková Vláčilová