Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavba roku 2006 Olomouckého kraje

Stavba roku 2006 Olomouckého kraje

Olomoucký kraj ve spolupráci s ČKAIT, ČSSI,SPS a ČKA vypisuje neanonymní soutěž "Stavba roku 2006 Olomouckého kraje". Formuláře přihlášky a další dokumentace soutěže jsou na webové stránce www.kr-olomoucky.cz, nebo na sekretariátu soutěže OMNIS Olomouc a.s..Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc.Tel/fax 585232097,mobil 608711422,e-mail:nasadil@omnis.cz
05. 12. 2006