Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavba roku 2007

Stavba roku 2007

Úroveň českého stavitelství a architektury představí soutěž Stavba roku 2007, která v těchto dnech spěje do finále.

U stavebních firem jde zejména o kvalitu organizace a rychlost provedené práce. U autorů se hodnotí úroveň moderního konceptu stavby a používání nových poznatků, materiálů a technologií. Na investory je kladen důraz novátorského zadání a jejich aktivní účasti při vzniku stavby. Letošní jubilejní patnáctý ročník má zaregistrováno rekordních 50 uchazečů, kteří se ucházejí o titul Stavba roku 2007.

Nová tradice začíná
Ocenění Stavba roku 2007 budou poprvé předány v rámci Dne stavitelství a architektury, který zahrnuje čtyři na sebe navazující akce v průběhu měsíců října a listopadu. Jde o založení nové tradice určené pro širokou veřejnost i odborníky. Organizátoři tak připravili nový ojedinělý projekt, který má za úkol seznámit veřejnost s aktuální problematikou stavebnictví, vyvolat zájem nových odborníků o toto odvětví, ale také učňů a studentů. Cílem je rovněž motivovat stavební firmy k aktivní účasti při výchově mladé stavařské generace.

Tituly budou uděleny v Betlémské kapli
Soutěž tradičně pořádá ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a Economia a. s., časopis Stavitel. Šestadvacet staveb už postoupilo do 2. kola soutěže, porota z nich nominuje 15, které se utkají o titul. Nominované stavby budou vyhlášeny v novém zrekonstruovaném Domě ABF 11. září 2007. Nejvyšší ocenění bude slavnostně vyhlášeno o měsíc později (11. října) v Betlémské kapli v Praze na slavnostním večeru u příležitosti Dne stavitelství a architektury. Budou též uděleny zvláštní ceny časopisu Stavitel za nejlepší stavebně-architektonický detail, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků, cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví za nejlepší stavebně podnikatelský záměr a cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu. Dále bude vyhlášen nejlepší inteligentní dům hlavního města Prahy i cena poroty, která vybere nejlepší stavbu pro bydlení.
O dva dny později (13. října) se uskuteční Den otevřených dveří pro veřejnost na vybraných stavbách a ve školách v rámci celé republiky.

Soutěž je sondou do moderní architektury
V patnáctileté historii soutěže bylo už posuzováno 750 staveb. Soutěž se stala sondou do moderní české historie architektury a stavebnictví. Na vítězných stavbách lze vidět změnu architektonické náročnosti, kvality autorů i náročnost investorů. Soutěž dokumentuje, že se české stavebnictví vyrovnalo s novými výrobky a technologiemi ve stavebnictví, ale též s požadavky soudobé moderní architektury. Při regeneraci našich sídel ukazuje také na to, jak je možné využít bohaté historické dědictví naší republiky.
Další informace o soutěži naleznete na internetových stránkách www.sps.cz/StavbaRoku.
23. 07. 2007