Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavba roku 2010 Olomouckého kraje

Stavba roku 2010 Olomouckého kraje

Olomoucký kraj společně s OK ČKAIT Olomouc vyhlásili čtvrtý ročník veřejné neanonymní soutěže Stavba roku 2010 Olomouckého kraje. Na přípravě a realizaci dále spolupracovali OP ČSSI, SPS, ČKA a společnost Omnis, která celou akci organizačně a technicky zajistila.

Do soutěže bylo přihlášeno 48 staveb. Na jarní stavební výstavě Stavotech v Olomouci byly vystaveny panely všech přihlášených staveb. Vyhlášení vítězů v pěti kategoriích proběhlo ve výstavním pavilonu A na Flóře v Olomouci, při zahájení výstavy Stavotech. Cílem soutěže bylo seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavitelství, architekturou a projektováním v Olomouckém kraji. Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění kvalitních dodavatelských firem v Olomouckém kraji. Hodnotící porota byla složena z deseti odborníků, kteří byli jmenováni vyhlašovatelem a zaštiťujícími institucemi.

Porota udělila 5 titulů a 10 čestných uznání.

 • Stavby určené k bydlení

  Titul obdržela stavba EG CENTRUM-Olomouc-Horní lán -komerční a bytová výstavba
  Autor: Alfaprojekt Olomouc a.s., Ing.arch. Pavel Vrba
  Investor: EUROGEMA CZ a.s.
  Dodavatel: EUROGEMA CZ a.s.


  Čestná uznání:

  Rodinný dům s přístřeškem na auto Dolany
  Autor: Ing.arch. Kamil Mrva, Kamil Mrva Architekcts
  Investor: Mgr.Ing. Roman Válek a JUDR. Jana Kašpárková
  Dodavatel : Eurogema CZ, a.s.

  Dům na hradbách Šumperk
  Autor: Ing.arch. Jiří Valert
  Investor: Jana a Martin Tomešovi, Šumperk
  Dodavatel: Ing. Karel Gregůrek

 • Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

  Titul obdržela stavba CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ OLOMOUC
  Autor: Ing.arch. Alice Michálková,Ing.arch.Pavel Pospíšil, Studio PRAK s.r.o.
  Investor: GEMO Olomouc, spol. s r.o.,Statutární město Olomouc, GEMO SPORT a.s., HOTELPARK STADION a.s.
  Dodavatel : GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.


  Čestná uznání:

  FN OLOMOUC – příprava rekonstrukce hlavní budovy, příprava přemístění pracoviště PET/CT Klinika nukleární medicíny
  Autor: Ing.arch.Miroslav Pospíšil,ATELIÉR-R Olomouc
  Investor: akultní nemocnice Olomouc
  Dodavatel: OHL ŽS, a.s., Divize 3, stavitelství Olomouc

  Město v hradbách – revitalizace centrálního náměstí MPZ,Uničov
  Autor: Ing.arch. Milan Obenaus, MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
  Investor: Město Uničov
  Dodavatel: Strabag, a.s.

 • Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské

  Titul obdržela stavba PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR V OLOMOUCI
  Autor: Ing.arch. Přemysl Ženčák, Ing. Jiří Vrublovský, Stavoprojekt Olomouc
  Investor: Statutární město Olomouc
  Dodavatel: SKANSKA a.s., divize Silniční stavitelství,závod Morava sever


  Čestná uznání:

  Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v Olomouckých historických sadech
  Autor: Ing. Jan Rozsíval, IDOP, a.s.
  Investor: Statutární město Olomouc
  Dodavatel: OHL ŽS, a.s Brno, divize Olomouc

  III/4436,I/35 Olomouc – okružní křižovatka Lipenská - Hamerská
  Autor: Ing. Petr Doležel, Ing. Erik Hinďoš, DS + GEO projekt Olomouc
  Investor: ŘSD, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc
  Dodavatel: Eurovia CS, a.s. závod Zlín

 • Stavby technologické a pro průmysl

  Titul obdržela stavba NOVOSTAVBA PROVOZNÍHO AREÁLU T.S.BOHEMIA a.s.
  Autor: Bílek H., Truhlář V., Ing. Augustin Gec – AGP Olomouc
  Investor: T.S. Bohemia, a.s.
  Dodavatel: EUROGEMA CZ, a.s. Olomouc


  Čestná uznání:

  Areál obchodně-výrobního centra MBG, Zábřeh
  Autor: Ing.arch. Martin Šťastný, atelier Šumperk s.r.o.
  Investor: MBG, spol. s r.o. Zábřeh
  Dodavatel: Matoušek CZ, a.s. Brno

  Logistické centrum STOMIX Olomouc
  Autor: Atelier Polách a Bravenec, s.r.o. Olomouc
  Investor: STOMIX Olomouc, s.r.o.
  Dodavatel: Eurogema CZ, a.s. Olomouc

 • Rekonstrukce a obnova

  Titul obdržela stavba REKONSTRUKCE ZÁMECKÉHO NÁMĚSTÍ-oživení zámeckého areálu, Amfiteátr a západní křídlo zámku, Velká Bystřice
  Autor: Ing.arch.Michal Sborwitz ,Ing.arch.Marie Sborwitzová, Ing.arch.Prášil, Ing.Klásek
  Investor: Město Velká Bystřice
  Dodavatel: INSTA CZ s.r.o., Stavební společnost Navrátil s.r.o.


  Čestná uznání:

  Expozice Čas ve Šternberku-stav. úpravy býv. Domu osvěty
  Autor: Atelier Polách a Bravenec, s.r.o. Olomouc
  Investor: Město Šternberk
  Dodavatel: VH Prospekt, s.r.o., Invest CZ, a.s.

  Rekonstrukce horní části zámeckého parku v Loučné n. Desnou
  Autor: Ing. Petr Kubeša
  Investor: Obec Loučná n. Desnou
  Dodavatel: Martech holding, a.s.


Na stavebním veletrhu Stavotech v Olomouci, dne 17.3.2011, byly vyhlášeny výsledky soutěže. Pavilon A – Flóra Olomouc, ve kterém vyhlášení soutěže probíhá, čeká rekonstrukce. Za dva roky by vyhlášení soutěže mohlo probíhat již v nově zrekonstruovaném pavilónu.
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing.Pavel Horák při předávání ocenění pochvalně zhodnotil zájem o soutěž Stavba roku. Silně obsazená soutěž svědčí o zájmu účastníků v investiční výstavbě. “Snažíme se podporovat projektanty, stavební firmy a investory v jejich činnosti. Záleží nám na kvalitní realizaci staveb a především na dobrém jméně Olomouckého kraje v oblasti stavebnictví v rámci celé České republiky“, uvedl na závěr pan náměstek.
Soutěžní přehlídka, kde jsou zastoupeny všechny přihlášené stavby, putuje po dalších městech tam, kde organizuje stavební výstavu společnost OMNIS.

Ing. Anežka Najdekrová
předseda výboru oblasti ČKAIT Olomouc
25. 07. 2011