Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVBA ROKU 2019 představuje přihlášené stavby a otevírá hlasování veřejnosti

STAVBA ROKU 2019 představuje přihlášené stavby a otevírá hlasování veřejnosti

Již od ukončení přihlášek se na www.stavbaroku.cz prezentuje 59 přihlášených staveb a stavebních děl, z toho 53 přihlášených do Stavby roku 2019 a 6 staveb přihlášených do Zahraniční stavby roku 2019. Soutěží stavby různých velikostí, z celého typologického spektra a stavebních odvětví. Odborná pětičlená porota a následně Sbor expertů pracují na hodnocení přihlášených staveb. Výsledkem budou nominace na titul Stavba roku, následné udělení titulů Stavba roku 2019 a udělení dalších cen. Nominace budou vyhlášeny 9. září 2019 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a Zvláštních cen proběhne 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

„Těší nás opětovný zvýšený zájem všech přihlašovatelů. Jak vyplývá z komunikace se stavebními společnostmi, investory ze soukromého i veřejného sektoru, projektanty a autory, většinou po svém vlastním interním „předkole“ vybírají a hlásí do této tradiční celorepublikové přehlídky to, co považují ze své stavební činnosti za nejzdařilejší. V soutěži má tak nejen odborná, ale i široká veřejnost, možnost seznámit se opravdu se špičkou stavitelského umění a architektury v České republice i v zahraničí,“ hodnotí průběh aktuálního ročníku Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., viceprezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku a dodává: „Ve Stavbě roku nejde pouze o kvantitu, ale hlavně o kvalitu a vysokou úroveň přihlášených. To je i jedním z důvodů proč letos padlo rozhodnutí, že porota navštíví všech 53 přihlášených staveb.“


Které regiony se utkají o prestižní celorepublikový titul Stavba roku?

Přihlášené stavby představují špičku stavitelského umění, kterým se přestavují jednotlivé regiony. Nejsilněji je zastoupena Praha (13 staveb), i když tomu tak vždy nebylo, následují shodně Královéhradecký kraj (7), Středočeský kraj (7), po 5 stavbách jsou zastoupeny kraje Jihočeský a Moravskoslezský, kraj Plzeňský je zastoupen 4 a kraj Liberecký 3 stavbami, po 2 přihláškách přišlo z kraje Pardubického, Jihomoravského a Zlínského. Po jednom kandidátovi na titul Stavba roku 2019 mají kraje Ústecký, Karlovarský a Vysočina. Jediný nezastoupený kraj stavbou je kraj Olomoucký.


Přihlášená stavební díla přináší typologickou pestrost

Mezi soutěžícími stavbami mají převahu novostavby nad rekonstrukcemi. Typologicky se přihlásili rekonstrukce historických objektů, zámků, komerční a kancelářské budovy, obchodní prostory, průmyslové a výrobní stavby, bytové a rezidenční domy, rodinné domy, kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení, dopravní stavby, úpravy veřejného prostoru, vodní díla i stavby infrastruktury. Mezi přihlášenými například najdeme i objekty projektované v BIM, objekty navazující na koncept Smart Cities i stavby energeticky soběstačné.
Soutěžní přehlídka je výjimečná právě širokým záběrem a typologickým rozsahem přihlašovaných staveb. Představuje současnou architekturu i výborné stavitelství, a nechybí ani stavby inženýrské i dopravní. Je otázkou, která díla natolik zaujmou a osloví hodnotitele a odnesou si z letošního soutěžního klání nominaci a následně titul nebo některou z dalších cen.


Kolik úhlů hodnocení má kvalita?

Stavby budou posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla – dle investičního záměru, účelnosti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, inovativnosti, kvality stavebních prací a materiálů, trvalé udržitelnosti, energetické náročnosti, bezbariérovosti, provedení detailů, spokojenosti stavebníka a uživatele, součinnost projektantů, stavebních firem a investora v průběhu stavby, a dalšími kritérii souvisejícími s jejich realizací.


Spuštění hlasování veřejnosti

Již tradičně můžete také na www.stavbaroku.cz dát svůj hlas Vaší favorizované stavbě v hlasování veřejnosti od 15. 8. 2019 od 10:00 do neděle 20. 10. 2019 do 12:00, kdy bude hlasování ukončeno a výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 21. 10. 2019 v Betlémské kapli. Hlasovat veřejnost může ze všech přihlášených staveb. Cenu veřejnosti podpořilo Rádio Impuls, které se v letošním roce stalo hlavním rozhlasovým mediálním partnerem soutěžní přehlídky.


Porota Stavby roku 2019

Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracovala ve složení doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty, Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Porota navštívila v rámci hodnocení během července a začátku srpna všech 53 přihlášených staveb a najela rekordních 2 690 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval i filmový štáb.


Zveřejnění nominací Stavby roku 2019 – 9. 9. 2019

Vyhlášení nominací proběhne v pondělí 9. září 2019 od 19:00 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní vyhlášení výsledků následně proběhne v pondělí 21. října 2019 v Betlémské kapli v Praze v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, a kromě ocenění Stavba roku 2019 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019.


Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2019 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dalších příležitostech v průběhu celého roku v České republice i na Slovensku.

Vypisovateli 27. ročníku tradiční prestižní soutěžní přehlídky jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je ji organizátorem celé soutěže, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Soutěž tradičně získala řadu záštit významných institucí, mimo jiné i záštitu prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, primátora hlavního města Prahy, starosty Městské části Prahy 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, a také podporu nejrůznějších dalších odborných institucí.


Partneři Stavby roku 2019 Hlavní partneři: ČESKOMORAVSKÝ BETON a BAUMIT
Partneři: SCHUCO, ABF, a.s., NTM a COPY GENERAL
Hlavní rozhlasový mediální partner: RÁDIO IMPULS
Hlavní mediální partneři: časopis STAVEBNICTVÍ a časopis STAVITEL
Mediální partneři: ASB, ARCHITECT+, DEVELOPMENT NEWS, STAVBAWEB, STAVBA, iMATERIÁLY, KONSTRUKCE, BETON, SILNICE+MOSTY, ESTAV.CZ, DŮM&ZAHRADA, ČESKÉSTAVBY.CZ, STŘECHY, FASÁDY, IZOLACE, REALIZACE STAVEB, EARCH., INSPIRATI, STAVEBNÍ KLUB, NOVINKY, SVT.
Soutěžní přehlídka Stavba roku 2019 děkuje všem partnerům za podporu.

Všechny přihlášené stavby na webu Stavby roku 2019 na www.stavbaroku.cz.


Tisková zpráva Nadace ABF, 14. srpna 2019

14. 08. 2019