Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

„STAVBA ROKU 2020“ Královéhradeckého kraje - přihlášené stavby

„STAVBA ROKU 2020“ Královéhradeckého kraje - přihlášené stavby

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové vypsal 17. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. Soutěž slouží k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje. Do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020 byly přihlášeny níže uvedené stavby. Soutěž bude vyhodnocena hodnotitelskou komisí začátkem září 2020, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne na podzim 2020. UPO Velké Poříčí Rozhledna Velká Deštná Rekonstrukce internátu FVZ Hradec Králové Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov Malé lázně - Běloves, Náchod Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové Vila nad řekou Nové město nad Metují Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové Nástavba, přístavba a stavební úpravy Základní školy v Dobřanech Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři Rekonstrukce kina Biograf Český ráj Most ev. č. 3082 – 1 Svinary, Hradec Králové Revitalizace budovy muzea východních Čech Schodiště BONO PUBLICO, Hradec Králové Rekonstrukce mostu M3 v Safari ve Dvoře Králové nad Labem Podrobnosti o jednotlivých stavbách viz příloha

08. 07. 2020