Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavba roku 2023

Stavba roku 2023

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) vyhlašují již 31. ročník tradiční veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU 2023.

Uzávěrka přihlášek je 12. 6. 2023.

Soutěži tradičně udělují záštitu například prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr kultury, primátor hlavního města Prahy, rektor Českého vysokého učení technického v Praze, Státní fond dopravní infrastruktury a další instituce. Soutěž je zařazena do programu Dnů stavitelství a architektury.

Soutěž je určena pro stavby:

  1. Realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele i investora. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2023.
  2. Realizované mimo území České republiky s tím, že firma registrovaná v České republice je investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálů či konstrukčního řešení nebo nositelem použité technologie, nebo její části, která byla na zahraniční stavbě použita. Přihlašovatel musí mít souhlas s přihlášením i od zahraničních partnerů a dokončení, uvedení do provozu, nebo kolaudace je provedena do konce května roku 2023.

Podmínky soutěže a přihlášky najdete v příloze a na webu https://www.stavbaroku.cz/

20. 03. 2023