Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavby a veřejná infrastruktura pohledem ombudsmana – webinář

Stavby a veřejná infrastruktura pohledem ombudsmana – webinář

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s tematikou zaměřenou na umísťování a povolování staveb včetně související infrastruktury. Zdůrazňuje, jak důležité je pro výstavbu řádné a včasné zajištění veřejné technické infrastruktury, v té souvislosti poukazuje na úskalí, která očekávají investora stavby, který by význam infrastruktury podcenil. V rámci semináře bude věnována pozornost také novému stavebnímu zákonu (zákon č. 283/2021 Sb.) a jeho dalších novelizací, především se zaměřením na nově vymezené kategorie staveb, postavení stavebních úřadů, povolování stavebních záměrů a jejich užívání.


Hlavní odborné téma – program akce:

Vzdělávací program vychází zejména z právní úpravy stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v potřebném rozsahu však i z právních předpisů speciálně upravujících základní kategorie staveb infrastruktury (výroba a distribuce energií, vodovodní a kanalizační řady, sítě elektronických komunikací, pozemní komunikace, atd.), tj. z energetického zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona, zákona o elektronických komunikacích, zákona o pozemních komunikacích, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, a dalších. Program je zaměřen z velké části prakticky, resp. výklad čerpá ze zkušeností veřejného ochránce práv, správních soudů, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších institucí v oblasti veřejného stavebního práva a souvisejících právních odvětví. Obsahem semináře budou témata týkající se zejména: o vymezení základních pojmů: území, plocha, stavba, soubor staveb, veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba, atd. o postavení subjektů ve výstavbě (zejm. osoba stavebníka, projektanta, vlastníka a provozovatele veřejné infrastruktury, obecného stavebního úřadu, speciálního stavebního úřadu, dotčeného orgánu) o umisťování, povolování a užívání staveb vyžadujících zajištění veřejné infrastruktury včetně staveb přípojek o příklady z praxe.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Jana Vašíková, JUDr. Stanislava Neubauerová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
4. 10. 2022 od 9 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 3. 10. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
40
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1104263 Ing. Martin Venclík
2 1103412 Ing. David Parma
3 0014400 Bc. Pavel Čejka
4 0010933 Ing. Ivana Fialová
5 0014528 Ing. Martin Pán
6 0201776 Marcela Hořeňovská
7 0012714 Ing. Petr Dlouhý
8 0009541 Ing. Karel Kozel
9 0101168 Martin Kolouch
10 0013390 Ing. Ondřej Machek
11 0601823 Ing. Petr Molnár
12 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
13 0501332 David Senohrábek DiS.
14 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
15 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
16 0201204 Ing. Miroslav Duchek
17 1003639 Ing. Daniela Janevová
18 0701407 Ing. Jiří Cihlář
19 1200914 Ing. Petr Pilař
20 1006576 Ing. Pavel Křepela
21 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
22 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
23 0000641 Ing. Jana Hejnalová
24 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
25 0014082 Ing. Tomáš Husák
26 1004201 Ing. Jan Matějíček
27 1007020 Filip Vaníček
28 0501368 Ing. Věra Vanerová
29 0102021 Robert Apoštol
30 0013829 Ing. Karol Laco
31 1101748 Josef Zahel
32 1005293 Ing. Roman Skoták
33 1201316 Ing. Petr Spilka
34 1001243 Ing. Pavel Kaderka
35 1103441 Ing. Petr Limanovský
36 1202086 Jakub Nepožitek
37 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
38 1301537 Ing. Karel Vítek
39 0601881 Ing. Libor Žilka
40 0010699 Tomáš Pilík DiS.
41 0501063 Jiří Prušek
42 3000277 Ing. Pavol Gálik
43 0101369 Ing. Stanislav Cinádr
44 1000392 Ing. Miloš Černý