Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě - webinář

Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě - webinář

Přednášející: Ing. Jindřich Pater - místopředseda představenstva ČKAIT, autorizovaný inženýr ČKAIT

Anotace: Cílem webináře je seznámit účastníky s novými předpisy ve výše uvedených oblastech a jejich vazbou na rozhodující zákon pro výstavbu, tj. stavební zákon. V rámci webináře proběhne prezentace pomůcek a budou podány informace o změnách stavebních předpisů.

Program: 

 1. Stávající platný a účinný stavební zákon č. 183/2006 Sb. a nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (doposud pouze platný s předpokládanou komplexní účinností od 1.7.2023)
 2. Přehled právních předpisů pro výstavbu - rozbor nejdůležitějších zákonů
 3. Způsoby realizace stavby - dodavatelsky prostřednictvím stavebního podnikatele, svépomocí
 4. Obecné a technické požadavky na stavby - vyhlášky o dokumentaci stavby, stavební deník
 5. Právní předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a vyhrazeným technickým zařízením (tlaková, zvedací, plynová a elektrická) na staveništi
 6. Dozory ve výstavbě - externí dozor státu přes povolení stavby a kontrolní prohlídky stavby až po kolaudaci stavby, interní dozor stavebníka prostřednictvím technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti na staveništi
 7. Pozice stavbyvedoucího jako autorizované osoby a jeho odpovědnost - stavební zákon, autorizační zákon, občanský zákoník
 8. Srovnání stávajícího stavebního zákona a aktuálního stavu nového stavebního zákona - připravované nové prováděcí předpisy pro výstavbu
 9. Informace o přípravě digitálního stavebnictví
 10. Prezentace pomůcek profesního inf. systému ČKAIT - PROFESIS

Místo konání: online

Datum konání: 1.11.2022

Čas konání: 14.00hod.

Organizační garantČKAIT Ostrava, tel. 555 508 432, ostrava@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 01112022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Ostrava, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na ostrava@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 24.10.2022.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
2 1103876 Ing. Richard Skopal
3 1102991 Ing. Tomáš Ricka
4 1400764 Ing. Josef Jágr
5 0015042 Ing. František Kubašta
6 0402572 Petr Kolář DiS.