Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě - webinář

Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě - webinář

Cíl webináře:

Stavební zákon specifikuje požadavky na činnost stavbyvedoucího a stavebního dozoru. Předepisuje současně základní obecné a technické požadavky, které je nutné dodržovat ve výstavbě. Stavbyvedoucí se musí umět orientovat nejen ve vyhláškách o dokumentaci staveb, o technických požadavcích na stavby, o bezbariérovém užívání stavby, ale i v dalších právních předpisech např., z oblasti BOZP, PO, VTZ.
Cílem webináře je seznámit účastníky s novými předpisy ve výše uvedených oblastech a jejich vazbou na rozhodující zákon pro výstavbu, tj. stavební zákon.

V rámci webináře proběhne prezentace pomůcek a budou podány informace o změnách stavebních předpisů.

Cílová skupina:

 • Projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí, stavebník (investor, developer, zadavatel stavby), autorizovaný inspektor a další pracovníci v oblasti výstavby (autorizovaný inspektor, energetický specialista)

Program webináře:

 1. Stávající platný a účinný stavební zákon č. 183/2006 Sb. a nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (doposud pouze platný s předpokládanou komplexní účinností od 1. 7. 2023)
 2. Přehled právních předpisů pro výstavbu – rozbor nejdůležitějších zákonů
 3. Způsoby realizace stavby – dodavatelsky prostřednictvím stavebního podnikatele, svépomocí
 4. Obecné a technické požadavky na stavby – vyhlášky o dokumentaci staveb, o technických požadavcích na stavby, o bezbariérovém užívání stavby, stavební deník
 5. Právní předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a vyhrazeným technickým zařízením (tlaková, zvedací, plynová a elektrická) na staveništi
 6. Dozory ve výstavbě – externí dozor státu přes povolení stavby a kontrolní prohlídky stavby až po kolaudaci stavby, interní dozor stavebníka prostřednictvím technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti na staveništi
 7. Pozice stavbyvedoucího jako autorizované osoby a jeho odpovědnost – stavební zákon, autorizační zákon, občanský zákoník
 8. Srovnání stávajícího stavebního zákona a aktuálního stavu nového stavebního zákona – připravované nové prováděcí předpisy pro výstavbu
 9. Informace o přípravě digitalizaci stavebnictví
 10. Prezentace pomůcek profesního informačního systému ČKAIT – PROFESIS

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr ČKAIT

ORGANIZACE:
OK ČKAIT Plzeň - Hana Hričinová, e-mail: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
8. 9. 2022 od 9 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 7. 9. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014748 Michal Duda
2 0014750 Ing. Jan Tůma
3 0201842 Ing. Ondřej Vonášek
4 0202053 Bc. Jiří Rubáš
5 0012232 Marek Varga
6 0202146 Karel Lucák
7 0201246 Milan Rubáš
8 0202159 Karel Ulman
9 0002058 Jan Tomášek
10 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
11 0202419 Ing. Jan Kasa
12 1101216 Ing. Dagmar Žižková
13 0701008 Jadrana Marešová
14 1104336 Ing. Lukáš Harach
15 0701676 Ing. Martina Heclová
16 0102327 Bc. Michal Štolba
17 0301537 Ing. Miroslav Končík
18 0102609 Ing. Jan Krlín
19 0013513 Ing. Radek Šedivý
20 0015041 David Kořan
21 0014013 Ing. Stanislav Melichar
22 1400396 Martin Vomastek
23 0102188 Jiří Jokl
24 0008667 Ing. Jan Havlíček
25 0012103 Ing. Monika Najmanová
26 0013217 Bc. Slávek Mai DiS.
27 0401580 Ing. Monika Pailová
28 0102707 Ing. Josef Kuba
29 0010923 Ing. Martin Karpinský
30 0014917 Emil Skotnický
31 0602858 Ladislav Klamrt
32 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
33 0202312 Radim Koura
34 0201705 Ing. Martin Vlach
35 0201902 Pavel Novák
36 0201736 Ing. Pavel Vyzrál
37 0201177 Pavel Ulč
38 0201658 Ing. Michal Pojer
39 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
40 0202369 Milan Jedlička
41 0012597 Tomáš Kazil
42 0202406 Josef Kokoška
43 0202288 Pavel Malý
44 1007231 Ing. Martin Hačka
45 0005599 Karel Zvonař
46 0202449 Ing. Zdeňka Raiserová DiS.
47 0201519 Ing. Jiří Růžička