Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě - webinář

Stavbyvedoucí a jeho pozice ve výstavbě - webinář

Cíl webináře:

Stavební zákon specifikuje požadavky na činnost stavbyvedoucího a stavebního dozoru. Předepisuje současně základní obecné a technické požadavky, které je nutné dodržovat ve výstavbě. Stavbyvedoucí se musí umět orientovat nejen ve vyhláškách o dokumentaci staveb, o technických požadavcích na stavby, o bezbariérovém užívání stavby, ale i v dalších právních předpisech např., z oblasti BOZP, PO, VTZ.
Cílem webináře je seznámit účastníky s novými předpisy ve výše uvedených oblastech a jejich vazbou na rozhodující zákon pro výstavbu, tj. stavební zákon.

V rámci webináře proběhne prezentace pomůcek a budou podány informace o změnách stavebních předpisů.

Cílová skupina:

 • Projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí, stavebník (investor, developer, zadavatel stavby), autorizovaný inspektor a další pracovníci v oblasti výstavby (autorizovaný inspektor, energetický specialista)

Program webináře:

 1. Stávající platný a účinný stavební zákon č. 183/2006 Sb. a nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (doposud pouze platný s předpokládanou komplexní účinností od 1. 7. 2023)
 2. Přehled právních předpisů pro výstavbu – rozbor nejdůležitějších zákonů
 3. Způsoby realizace stavby – dodavatelsky prostřednictvím stavebního podnikatele, svépomocí
 4. Obecné a technické požadavky na stavby – vyhlášky o dokumentaci staveb, o technických požadavcích na stavby, o bezbariérovém užívání stavby, stavební deník
 5. Právní předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a vyhrazeným technickým zařízením (tlaková, zvedací, plynová a elektrická) na staveništi
 6. Dozory ve výstavbě – externí dozor státu přes povolení stavby a kontrolní prohlídky stavby až po kolaudaci stavby, interní dozor stavebníka prostřednictvím technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti na staveništi
 7. Pozice stavbyvedoucího jako autorizované osoby a jeho odpovědnost – stavební zákon, autorizační zákon, občanský zákoník
 8. Srovnání stávajícího stavebního zákona a aktuálního stavu nového stavebního zákona – připravované nové prováděcí předpisy pro výstavbu
 9. Informace o přípravě digitalizaci stavebnictví
 10. Prezentace pomůcek profesního informačního systému ČKAIT – PROFESIS

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr ČKAIT

ORGANIZACE:
OK ČKAIT Plzeň - Hana Hričinová, e-mail: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
8. 9. 2022 od 9 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 7. 9. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
220
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014748 Michal Duda
2 0014750 Ing. Jan Tůma
3 0201842 Ing. Ondřej Vonášek
4 0202053 Bc. Jiří Rubáš
5 0012232 Marek Varga
6 0202146 Karel Lucák
7 0201246 Milan Rubáš
8 0202159 Karel Ulman
9 0002058 Jan Tomášek
10 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
11 0202419 Ing. Jan Kasa
12 1101216 Ing. Dagmar Žižková
13 0701008 Jadrana Marešová
14 1104336 Ing. Lukáš Harach
15 0701676 Ing. Martina Heclová
16 0102327 Bc. Michal Štolba
17 0102609 Ing. Jan Krlín
18 0013513 Ing. Radek Šedivý
19 0015041 David Kořan
20 0014013 Ing. Stanislav Melichar
21 1400396 Martin Vomastek
22 0102188 Jiří Jokl
23 0008667 Ing. Jan Havlíček
24 0012103 Ing. Monika Najmanová
25 0013217 Bc. Slávek Mai DiS.
26 0401580 Ing. Monika Pailová
27 0102707 Ing. Josef Kuba
28 0010923 Ing. Martin Karpinský
29 0014917 Emil Skotnický
30 0602858 Ladislav Klamrt
31 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
32 0202312 Radim Koura
33 0201705 Ing. Martin Vlach
34 0201902 Pavel Novák
35 0201736 Ing. Pavel Vyzrál
36 0201177 Pavel Ulč
37 0201658 Ing. Michal Pojer
38 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
39 0202369 Milan Jedlička
40 0012597 Tomáš Kazil
41 0202406 Josef Kokoška
42 0202288 Pavel Malý
43 1007231 Ing. Martin Hačka
44 0005599 Karel Zvonař
45 0202449 Ing. Zdeňka Raiserová DiS.
46 0201519 Ing. Jiří Růžička
47 1102991 Ing. Tomáš Ricka
48 1101462 Roman Otisk
49 1103769 Ing. Michal Pavelka
50 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
51 0201666 Blanka Purkartová
52 1103490 Ing. Robert Kubeš
53 0200396 Miluše Marcellová
54 1400764 Ing. Josef Jágr
55 0011808 Ing. Václav Krauman
56 1104392 Eduard Tomanek
57 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
58 0202414 Ing. Jiří Souček
59 1202402 Ing. Jan Rybníček
60 1201559 Ing. Josef Březík
61 1102365 Ing. Petr Mičulka
62 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
63 1006829 Lukáš Pleca
64 1103801 Ing. Radislav Poledník
65 1103141 Martin Drbal
66 1302415 Jaromír Šašinka
67 0005027 Marie Vilímová
68 0006224 Jan Žižka
69 0010662 Ing. Zdeněk Adamec
70 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
71 0014047 Jiří Marek
72 0014645 Jan Bohoněk
73 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
74 0013979 Ing. Peter Borik
75 0014311 Jan Šulc
76 0102539 Ing. Miroslav Marek
77 0012572 Jan Fassmann
78 0202432 Jaroslav Kasl
79 0301545 Ing. Pavel Thám
80 0014558 Ing. Jan Macura
81 0602395 Ing. Martina Konášová
82 0602385 Ing. Tomáš Cirkl MBA
83 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
84 0402487 Pavel Tomáš
85 1007112 Ing. Ondřej Vlach
86 3000315 Ing. Vojtech Kollár
87 1006424 Ing. Jiří Kopecký
88 0701679 Ing. Milan Vopařil DiS.
89 1006726 Ing. Věra Krupanská
90 0402360 Ing. Jan Chlupsa
91 1007293 Ing. Petr Pelikán Ph.D.
92 0012295 Ing. Přemysl Vodička
93 1007291 Bc. Petr Hloucha
94 0011092 Ing. Viktor Remiš
95 1103077 Ing. Kateřina Niklová
96 1301944 Miroslav Večerka
97 0600356 Ing. Jan Hák
98 1400182 Ing. Jaroslav Jirků
99 1400386 Pavel Jiřík
100 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
101 1302295 Stanislav Jurášek
102 0100484 Ing. Jiří Trnka
103 0012661 Jiří Vorlíček
104 0402571 Jan Čapek
105 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
106 0402307 Jakub Vysoký DiS.
107 0005687 Ing. Milan Topol
108 0401384 Ing. Jan Vybulka
109 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
110 0014579 Ing. Kateřina Siblíková
111 0300772 Petr Pařízek
112 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
113 0014624 Pavel Zuska
114 0009507 Antonín Ballada
115 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
116 1400269 Ing. Petr Nekovář
117 1202304 Ing. Rostislav Havránek
118 1201412 Marek Čecháček
119 1102895 Pavel Žurek
120 0009562 Ing. František Bartoš
121 0402158 Petr Suchánek
122 0013455 Bc. Petr Šmejkal
123 1007038 Ing. Dušan Hradil
124 1202277 Ing. Jan Virgl
125 0501368 Ing. Věra Vanerová
126 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
127 1301777 Ing. Pavel Zapletal
128 1202122 Tomáš Kopečný
129 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
130 0202320 Ing. Michaela Tanczošová
131 0202365 Miroslav Hes DiS.
132 0006528 Ing. Karel Macháč
133 0701455 Michal Tereska
134 0402505 Michal Gaj
135 1006324 Ing. Jiří Vranečka
136 1301425 Ing. Radek Bartošík
137 1103464 Ing. Zbyněk Plšek
138 0009541 Ing. Karel Kozel
139 0014484 Ing. Jiří Pokorný
140 1201828 Pavel Háněl
141 0301379 Bc. Michal Pašava
142 0301510 Ing. et Ing. Miroslav Kadlec
143 0010933 Ing. Ivana Fialová
144 1005538 Jiří Richtr DiS.
145 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
146 1302066 František Hruboň
147 1201515 Ing. Kamil Skala
148 0602504 Ing. Martin Hynek
149 1103487 Ing. Roman Rossípal
150 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
151 0202248 Ing. Jakub Slivoně
152 0701411 Ing. David Jehlička
153 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
154 0010058 Ing. Martin Nečas
155 0004667 Ing. Milan Michek
156 0010539 Ing. Daniel Kukura
157 0012899 Lukáš Mrázek
158 0010538 František Laštovka
159 0010698 Luboš Hrubant
160 0010536 Pavel Pýcha
161 0501241 Jiří Kapras
162 0601962 Ing. Jan Souček
163 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
164 1104406 Ing. Pavel Abrla
165 0202100 Ing. Tomáš Průša
166 1007063 Jan Jurka
167 0701635 Ing. Jana Pavlíková
168 0011052 Ing. Juraj Nosko
169 0701654 Ing. Jan Chreno
170 0200840 Ing. Jan Černý
171 0301571 Bc. Miroslav Sýkora
172 0014501 Ing. Karel Brambora
173 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
174 1301416 Ing. Igor Balák
175 1102746 Ing. Radim Tomis
176 0201884 Michal Drnek
177 0402284 Ing. Libor Tvrdek
178 1302374 Bc. Oto Bachůrek
179 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
180 0301268 Petr Beneš
181 0402551 Lukáš Klaus
182 0013907 Ing. Vít Zelikov
183 1104245 Ing. Jakub Vilkus
184 1103722 Ing. Tibor Mrázek
185 1104443 Ing. Barbora Gerlichová
186 0501441 Ing. Tomáš Papoušek
187 0601881 Ing. Libor Žilka
188 0602189 Ing. Martin Táborský
189 1005750 Ing. Vít Bartolšic
190 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
191 1004585 Jiří Kladivo
192 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
193 1301634 Ing. Josef Plášek
194 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
195 0401252 Jiří Martinec
196 0013794 Ing. Lenka Šupová
197 1202102 Ing. Pavel Beran
198 0013915 Ing. Josef Šálek
199 0012688 Ing. Tomáš Langer
200 0009839 Ing. Peter Bado
201 0014430 Pavel Svačina
202 0500867 Ing. Petr Mocák
203 1007095 Ing. Aleš Selucký
204 0012573 Jiří Čižinský
205 0602302 Pavel Heinrich
206 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
207 3000209 Mgr.inž. Andrzej Szalbót
208 0401247 Ing. Martin Bergmann
209 0202435 Ing. Ondřej Batysta
210 0014724 Pavel Moťka
211 0202388 Martin Beňák
212 1202279 Ing. Miroslav Veselý
213 0003670 Ing. Markéta Zrnová
214 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
215 1202038 Ing. Antonín Novák
216 0202395 Lukáš Klaus
217 0602815 Ing. Radek Čejpa
218 1101905 Ing. Radim Fojtík
219 1102109 Vít Svoboda
220 0202459 Ing. Michal Brechličuk
221 1201191 Zdeněk Hybš
222 0701470 Ing. Otakar Vašák
223 1004866 Ing. Ladislav Jindra